hrgevs

Šī gada 15. - 16. jūnijā  Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejas ietvaros Rīgā norisināsies starptautiska konference “Nikosijas konvencija: krimināltiesiskā atbilde uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām”.  Pašreizējā situācija Ukrainā, kur apdraudēts gan kustamais, gan nekustamais kultūras mantojums, kultūrvēsturiski vērtīgas kolekcijas tiek mērķtiecīgi zagtas, nelikumīgi iegūtie kultūras priekšmeti var tikt nelegāli izvesti, rada nepieciešamību aktualizēt jautājumu par nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites novēršanu. Konferences laikā tiks diskutēts par Nikosijas konvencijas nozīmi, lai novērstu noziedzīgus nodarījumus pret kultūras pieminekļiem, kā arī reaģētu uz nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām konflikta situācijās un pēc tām.

Noziedzīgi nodarījumi pret kultūras vērtībām ir izteikti globāla problēma, kurai nepieciešami globāli risinājumi. Līdz ar to konferences mērķis ir popularizēt Nikosijas konvenciju un palielināt Eiropas Padomes darba atpazīstamību kultūras mantojuma jomā, mudinot valstis parakstīt un ratificēt konvenciju, lai veicinātu cīņu pret kultūras vērtību nelikumīgu apriti. Valstīm ir jāveic vienotas darbības, lai izveidotu mehānismus, ar kuru palīdzību var apmainīties ar informāciju, apzināt citu dalībvalstu pieredzi un panākt labāku tiesībaizsardzības koordināciju, lai novērstu un apkarotu šos noziedzīgos nodarījumus.

Konferenci atklās Latvijas tieslietu un kultūras ministri, kā dalībnieki piedalīsies Latvijas un ārvalstu valdību eksperti, tajā skaitā no Ukrainas, tieslietu un kultūras ministriju, tiesībaizsardzības iestāžu, tiesnešu un prokuroru, muitas aģentūru pārstāvji, kompetento starptautisko un Eiropas institūciju un organizāciju pārstāvji, akadēmisko aprindu, kā arī citu kultūras jomas pārstāvji, kuri dalīsies pieredzē un diskutēs par noziedzīgiem nodarījumiem pret kultūras vērtībām mūsdienās. 

Starptautiskā konference norisināsies četrās sesijās, pēc kurām sekos interaktīvas diskusijas:

  • 1. sesija – kriminālvajāšana par kultūras vērtību bojāšanu, iznīcināšanu un nelikumīgu tirdzniecību;
  • 2. sesija – izaicinājumi, kas saistīti ar konfliktos bojāto un iznīcināto kultūras mantojumu;
  • 3. sesija – labā prakse un pieredzes apmaiņa;
  • 4. sesija – starptautiskā sadarbība krimināllietās.

Konferenci organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju,   Eiropas  noziedzības problēmu komiteju un Eiropas Padomes Kultūras, kultūras mantojuma un ainavu komiteju.  Plašāka informācija par konferenci pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Papildu informācija:

Nikosijas konvencija ir vienīgais starptautiskais nolīgums, kas kriminalizē kultūras vērtību iznīcināšanu, bojāšanu un nelikumīgu tirdzniecību. Latvija ir viena no valstīm, kas jau ir ratificējusi Konvenciju.

Aicinām iepazīties ar brošūru par Nikosijas konvenciju angļu valodā Eiropas Padomes tīmekļa vietnē  kā arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes sagatavoto video par kultūras priekšmetu aizsardzību un aprites jautājumiem

Reaģējot uz apdraudējumu kultūras mantojumam, Starptautiskā muzeju padome (ICOMOS) sagatavo apdraudēto kultūras priekšmetu sarakstus, lai pievērstu kultūras priekšmetu apritē iesaistīto uzmanību uz priekšmetiem, kas varētu parādīties tirgū. Ar Ukrainas mantojuma veltīto sarakstu iespējams iepazīties šeit.