Informācija presei Jaunumi

Pirmdien, 6. decembrī, Starptautiskās tieslietu nedēļas ietvaros Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā norisināsies tieslietu līderu dialogs par starptautiski nozīmīgiem tieslietu jautājumiem. Dalību šajā starptautiskajā forumā jau pieteikuši pārstāvji no vairāk nekā 40 pasaules valstīm, t.sk. ASV, Kanādas, Austrālijas, Santome un Prinsipi, Albānijas, Somālijas, Zviedrijas un Sjerra Leones.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns: “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs ir pasaules līmeņa pasākums. Mūsu diskusijas mērķis ir stiprināt ideju par to, ka tieslietu jomas galvenā misija un kritērijs jebkuru reformu īstenošanai ir tās lietotāju un sabiedrības vajadzības, nodrošinot taisnīgumu un tiesiskumu.

Tiešsaistes diskusija “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs” tiek rīkota Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), Atvērtās pārvaldības partnerības (Open Government Partnership) un valstu grupu Atbalstītāji miermīlīgām, taisnīgām un iekļaujošām sabiedrībām (The Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societieskopīgi organizētās Starptautiskās tieslietu nedēļas ietvaros. Starptautiskā tieslietu nedeļā virtuālā formā ar diskusijām, dialogiem un sarunām norisinās no šī gada 1.decembra līdz 8.decembrim.

Tieslietu līderu dialogā plānots pārrunāt nepieciešamību valstu tieslietu sistēmās nostiprināt cilvēku vajadzību un tiesību principus. Viens no priekšnosacījumiem šo vajadzību apzināšanai ir stratēģiskā pieeja tiesu sistēmas pārvaldībai, kapacitātes celšana, moderno tehnoloģiju izmantošana, kā arī sistemātiska un regulāra datu analīze.

Plašāka informācija par Starptautisko tieslietu nedēļu un tiešsaistes diskusiju “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs” pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Diskusijai varēs sekot līdzi, reģistrējoties https://bit.ly/3I9JLLg. Interesenti vēl var pagūt pieteikties Starptautiskās tieslietu nedēļas tiešsaistes pasākumos. Visiem, kuri vēlas vērot tiešsaistes pasākumus, nepieciešama reģistrācija.

 Detalizētāka informācija par Starptautiskās tieslietu nedēļas darba kārtību pieejama ŠEIT.