lll

Starptautiskās tieslietu nedēļas ietvaros, 2021. gada 6. decembrī, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā tiešsaistē notiks diskusija “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs”.

Diskusijā piedalīsies Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas dalībvalstu un partneru valstu tieslietu ministri, Eiropas Padomes, Eiropas Savienības dalībvalstu tieslietu ministri, kā arī sadarbības partneri no Atvērtās pārvaldības partnerība starptautiskās iniciatīvas grupas un starptautiskās iniciatīvas grupas, kas nodrošina ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam - PATHFINDERS.

Diskusijas mērķis: pārrunāt tieslietu jomas transformāciju, atdzīvinot sabiedriskā līguma idejas un stiprinot demokrātiskās vērtības.  

Diskusijas jautājumi:

  1. Integrētā un starpdisciplinārā risinājuma izstrāde globālās krīzes apstākļos
  2. Atvērtās pārvaldības principu ieviešana tieslietu jomā un sniedzot tieslietu pakalpojumus
  3. Sabiedriskā līguma ideju un demokrātisko vērtību stiprināšana

Diskusijas norise: Diskusijas tiešraide tiks translēta 2021. gada 6. decembrī no plkst.15.30 līdz 17.30 (Rīgas laiks). Saņemt diskusijas tiešraides saiti var, reģistrējoties pasākumam: ŠEIT.

Diskusijas valoda: angļu, franču, spāņu, arābu, latviešu.

Pasākumu organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), kā arī Atvērtās pārvaldības partnerību (Open Government Partnership) un valstu grupu Atbalstītāji miermīlīgām, taisnīgām un iekļaujošām sabiedrībām (the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies).

Oficiālā Starptautiskās tieslietu nedēļas tīmekļa vietne.