Informācija presei Jaunumi
1

2023. gada 11. janvārī Tieslietu ministrija (TM) un Eiropas Komisija noslēdza līgumu par projekta "Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros" (Strengthening the capacity of the Latvian national judicial cooperation network within the EJN) (LVJUCO projekts) īstenošanu. Projekta ietvaros tiks sekmēta tiesiskā sadarbība starp kompetentajām iestādēm un veicināta sabiedrības informētība par nacionālo tiesiskās sadarbības tīklu.

Projekta vadošais partneris ir TM. Kā asociētie partneri projektā piedalās Juridiskās palīdzības administrācija, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Sertificētu mediatoru padome un Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija. Projekta partneri 2023. gada 2. martā parakstīja sadarbības līgumu.

LVJUCO projekta mērķis ir stiprināt un veicināt Latvijas tiesiskās sadarbības tīkla (LTST) kapacitāti, tādējādi palielinot nacionālo ieguldījumu Eiropas tiesiskās sadarbības tīkla (ETST) darbībā un stiprinot ETST tīkla spējas un atpazīstamību kopumā.

LVJUCO projekta rezultātā tiks:

  • uzlabota LTST esošo un jauno partneru izpratne par tīkla darbību un partneru funkcijām tīkla ietvaros;
  • izveidoti informatīvie materiāli (audio, video) par dažādiem juridiskiem jautājumiem ar pārrobežu aspektu (valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, mantojums, šķiršanās, uzturlīdzekļi, bērnu tiesību jautājumi u.c.), par kuriem LTST partneri var sniegt palīdzību savas kompetences ietvaros;
  • nodrošināta izveidoto informatīvo materiālu izplatīšana sabiedrībā un profesionāļu vidū;
  • noorganizēts projekta atklāšanas un noslēguma pasākums.

Projekts tiks īstenots 18 mēnešu laikā – no 2023. gada 2. janvāra līdz 2024. gada 1. jūlijam, Projekta kopējais finansējums ir 158 610 EUR, no kā 90% ir Eiropas Komisijas finansējums, savukārt 10% – valsts budžeta līdzfinansējums.

Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē pieejama plašāka informācija par projektu un par ETST un tā darbību.

Papildu informācijai par LVJUCO projektu lūdzam sazināties ar Tieslietu ministrijas Projektu departamenta projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecāko referenti Artu Zvirgzdu-Supi, e-pasts: arta.zvirgzda-supe@tm.gov.lv, tel. 67036848.