1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Brīvprātīgie probācijas darbinieki, kas ir starpnieki izlīgumā, Valsts probācijas dienesta amatpersonas un darbinieki, un probācijas klienti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts paredz papildināt Valsts probācijas dienesta likumu ar virkni tiesību normu, kas reglamentēs:

- riska un vajadzību novērtējuma metodes izmantošanu;

- brīvprātīgo darba veicēju darbu Valsts probācijas dienestā;

- izlīguma organizēšanas pamatprincipus;

- elektroniskās uzraudzības īstenošanas procesus;

- informācijas sistēmu darbības pamatprincipus;

- amatpersonu tiesības un pienākumus.

Vienlaikus projekts paredz saskaņot terminoloģiju ar krimināltiesisko jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministrijas struktūrvienībām un citām iesaistītajā institūcijām uzsākta 2015.gada 27.maijā.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanās projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts – TMLik_110915_VPD

Anotācija – TMAnot_110915_VPD

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2015.gada 9.oktobrī plkst.13.30 Valsts probācijas dienesta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 91.

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.stengrevics@vpd.gov.lv līdz 2015.gada 8.oktobrim plkst.14.00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Stengrevics, 67021103, andris.stengrevics@vpd.gov.lv

Pievienotie dokumenti