1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekta "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" (turpmāk – Likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta mērķgrupa ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvs, ieslodzītie, ārstniecības personas, personas, kas veic bezpilota gaisa kuģa lidojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta izstrādes mērķis ir nodrošināt Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām pilnvaras ātri un efektīvi reaģēt ārkārtas situācijās ieslodzījuma vietās sadarbībā ar citām iestādēm, ātri un efektīvi reaģēt uz bezpilota gaisa kuģu vai citu lidaparātu  lidojumiem virs Ieslodzījuma vietu pārvaldes infrastruktūras un saņemt no ārstniecības iestādēm informāciju par ieslodzītā veselības stāvokli.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2019.gada jūlija beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019.gada 28.jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli līdz 2019.gada 15.jūlijam, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juristes Diāna Škavronskas e-pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti