1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izmeklētāji, prokurori, tiesneši, visi iedzīvotāji, ārstniecības personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta „Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību” mērķis ir ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju Nr. 216 par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību”;

Likumprojekta "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts “Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurista K.Šmita e-pasta adresi: kaspars.smits@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts “Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību”;
  2. Likumprojekta "Par Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti