Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi"" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 23. aprīlim)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kuras vēlēsies saņemt zvērināta notāra palīdzību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā to, ka ar 2019. gada 1. jūliju zvērināti notāri legalizēs Latvijā izsniegtus publiskus dokumentus ar apliecinājumu (apostille). Attiecīgi noteikumu projekts paredz noteikt atbrīvojumus no valsts nodevas samaksas šīs funkcijas ietvaros. Vienlaikus noteikumu projekts paredz, ka valsts nodeva par dokumenta noraksta un kopijas pareizības apliecināšanu attiecināma arī uz dokumenta izraksta apliecināšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 23. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

 

Pievienotie dokumenti