1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta notāra palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir:

  1. Latvijas Zvērinātu notāru padome;
  2. personas, kuras vēlēsies kārtot zvērināta notāra palīga eksāmenu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta notāra palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu" noteic kārtību, kādā rīkojams zvērināta notāra palīga amata pretendenta eksāmens, un pretendentiem nepieciešamo zināšanu apjomu, ņemot par pamatu pašreizējo kārtību zvērināta notāra palīga amata pretendenta zināšanu pārbaudei, ko noteic Latvijas Zvērinātu notāru padome, un zvērināta tiesu izpildītāju palīgu amata pretendentiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. jūlijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 27. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

Pievienotie dokumenti