Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu” izstrādes procesā (līdz 15.augustam)

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 972 „Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu” (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesu iestādes un zvērināti tiesu izpildītāji.

 

Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī publisko tiesību subjekti, kas vērsīsies tiesā vai pie zvērināta tiesu izpildītāja.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar projektu paredzēts atteikties no apliecināta maksājuma uzdevuma iesniegšanas tiesā vai zvērinātam tiesu izpildītājam, jo tehniskais risinājums ļauj gan tiesām, gan zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiešsaistē Valsts kases budžeta elektronisko norēķinu sistēmā pārliecināties par maksājuma esību, ja to rīcībā ir tikai informācija par maksājumu (piemēram, neapliecinātas maksājuma izdrukas veidā).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada augusta sākumā.

7.

Dokumenti

Projekts (TMNot_010816_ maksaj) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_010816_maksaj).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par minēto projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokli, projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta vietnē.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par minēto projektu lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 15. augustam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Inga.Oga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, Inita.Ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti

  1. TMNot_010816_ maksaj
  2. TMAnot_010816_maksaj

 

Pievienotie dokumenti