„Materiālo vērtību un diplomātiskā servisa darbiniekiem personīgo mantu pārvietošanas, iepakošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana” Identifikācijas Nr. TM 2013/39

„Eiropas Padomes eksperta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. TM 2013/36/NFI

„Apmācību kursa „Cilvēktirdzniecības atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā efektīvs ierocis noziedzīgā fenomena izskaušanai” vadīšana” Identifikācijas Nr. TM 2013/34/EK lēmums iepirkuma priekšmeta V daļa

 

„Degvielas iegāde” Identifikācijas Nr. TM 2013/35

„Pieslēguma punktu izveidošana, pārvietošana un pieslēgšana esošajam korporatīvā datu un balss pārraides tīklam” Identifikācijas Nr. TM 2013/29

Apmācību kursa „Cilvēktirdzniecības atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā efektīvs ierocis noziedzīgā fenomena izskaušanai” vadīšana” (Identifikācijas Nr. TM 2013/34/EK) lēmums iepirkuma priekšmeta I, II, III un IV daļās

„Ziņu aģentūras pakalpojumu sniegšana” Identifikācijas Nr. TM 2013/33

„Apmācību kursa „Cilvēktirdzniecības atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā efektīvs ierocis noziedzīgā fenomena izskaušanai” vadīšana” (Identifikācijas Nr. TM 2013/34/EK) lēmums iepirkuma priekšmeta VI daļā

„Starptautiskās sadarbības lūgumu krimināltiesiskajā jomā informācijas sistēmas papildināšana” (Identifikācijas Nr. TM 2013/27/EK)

„Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde” (Identifikācijas Nr. TM 2013/23)

„Konferences „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” vadīšana”, identifikācijas Nr. TM 2013/14/EK lēmums iepirkuma priekšmeta III daļā

„Konferences „Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” vadīšana”, identifikācijas Nr. TM 2013/14/EK lēmums iepirkuma priekšmeta I un II daļā

„Juridisko pakalpojumu sniegšana” (Identifikācijas Nr. TM 2013/12)

„Mājas lapu izstrāde” (Identifikācijas Nr. TM 2013/03/NFI)

„Konferences „Cilvēktiesību samērošana un preventīvo piespiedu līdzekļu izpratne” vadīšana” (Identifikācijas Nr. TM 2013/06/EK)

„Dienesta automobiļa noma” (Identifikācijas Nr.TM2012/45)

„Apmācību kursa „Pārrobežu tiesvedība civillietās: Eiropas maksājuma rīkojums, Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas izpildes rīkojums” vadīšana”  (Identifikācijas Nr.TM 2013/04/EK)

"Ziņu aģentūras pakalpojumu sniegšana” Identifikācijas Nr. TM 2013/40