Tieslietu ministrija sagatavojusi (labās prakses ieteikumus) vadlīnijas par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos pastāvīgās dzīvesvietas valstī. 

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" vietnē lvportals.lv publicēts skaidrojums par vadlīnijām par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos pastāvīgās dzīvesvietas valstī.