Statuss:
Noslēdzies
.

Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 21. jūlijs – 2008. gada 30. novembris

Projekta finansējums:
LVL 8022,00 (100% budžeta finansējums)

Sadarbības partneri:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Mērķi:

Sniegt atbalstu Moldovas Republikas tieslietu sistēmas stiprināšanā, penitenciārās un ieslodzīto resocializācijas sistēmas pilnveidošanā.

Aktivitātes:

1. Latvijas delegācijas vizīte Moldovā

Projekta laikā tika īstenota viena Latvijas delegācijas vizīte Moldovā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Moldovas tieslietu ministra padomnieci, Likumdošanas harmonizācijas centra vadītāju un Normatīvo aktu sagatavošanas daļas vadītāju. Kā prioritārās jomas turpmākās sadarbības organizēšanai tika definētas – tiesu sistēmas attīstība, notariāts/ advokatūra un juridiskā palīdzība.