Projekta mērķis bija Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu - Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību.

Projekta ietvaros īstenotas šādas darbības:

  1. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  2. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;
  3. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.

Projekta rezultātā Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei nodrošināts tehniskais atbalsts projekta īstenošanas personāla atalgošanai kopumā septiņu slodžu apmērā, nodrošināta Eiropas Savienības fondu plānošana un uzraudzība un projekta personāls piedalījies kapacitātes celšanas mācībās..

Projekta īstenošana norisinājās no 2015. gada decembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējās plānotās projekta izmaksas bija EUR 445 065,17, no kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 378 305,39 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 66 759,78.

----------------------------------

2017.gada 3.janvārī Ministru kabinetā tika izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi.

2017.gada 30.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"".

2018.gada 20.februārī Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299  "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi".

2018.gada 6.martā Ministru kabinetā izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.264  "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi".

2018.gada 14.augustā Ministru kabinetā tika izskatīti un apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi".