Projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" ir izvērtēta esošā situācija attiecībā uz informācijas pieejamību mazajiem (tai skaitā mikro) un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējiem (piemēram, individuālajiem komersantiem) un patērētājiem par pieejamo juridisko, administratīvo un finanšu atbalstu un risinājumiem finanšu grūtību risināšanā.

dc

Novērtējuma rezultātā identificētas mērķa grupu raksturojošās iezīmes un paradumi saistībā ar finanšu informācijas iegūšanu, kā arī apzināti jau esošie informācijas avoti, kas sniedz atbildes uz jautājumiem saistībā ar finanšu grūtību apzināšanu un atrisināšanu. Tāpat identificētas finanšu pratības un finanšu grūtību risināšanas jomas, kurās mērķa grupām trūkst prasmes un zināšanas.

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

 

 

Turpinot projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" īstenošanu, ir izstrādāts Rekomendāciju ziņojums. Tā mērķis ir izstrādāt rekomendācijas Tieslietu ministrijai un citām publiskās pārvaldes iestādēm par komunikāciju ar MVU, uzņēmēju un patērētāju mērķa grupām par finanšu grūtību identificēšanu un risināšanu.

Konkrētas izstrādātās rekomendācijas atainotas zemāk attēlā.

c

 Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.