EU Pilot būtība un darbības joma 18.05.2018


EU Pilot ir dialogs starp Eiropas Komisiju (turpmāk – Komisija) un dalībvalsti potenciālos Eiropas Savienības (turpmāk – Savienības) tiesību pārkāpumu gadījumos pirms formālās pārkāpuma procedūras uzsākšanas.[1]

EU Pilot mērķis ir rast ātrākās un labākas atbildes par Savienības tiesību interpretāciju, īstenošanu un piemērošanu. Tas ir mehānisms, ar kura palīdzību Komisija var iegūt papildu informāciju par lietas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ar mērķi pilnīgāk izprast un novērtēt konkrētā Savienības tiesību akta īstenošanas un piemērošanas gadījumu, lai lemtu par turpmākajām darbībām.

Vienlaikus EU Pilot izmantošana ļauj dalībvalstij sniegt pieņemamu risinājumu, kas nodrošina atbilstību Savienības tiesību aktiem, vai arī sniegt skaidrojumu par radušos situāciju.

EU Pilot var tikt izmantots tikai pirms formālās pārkāpuma procedūras, taču šī instrumenta izmantošana nav obligāta un nepieciešama formālās pārkāpuma procedūras uzsākšanai. EU Pilot izmantošana ir atkarīga tikai un vienīgi no Komisijas iniciatīvas.

EU Pilot instruments uzsāka savu darbību 2008. gada 15. aprīlī un sākotnēji to izmantoja 15 dalībvalstis. Šobrīd šo instrumentu izmanto visas dalībvalstis. EU Pilot darbība nav tieši regulēta ne Līgumā par Eiropas Savienību, ne arī Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Dalībvalstis šim instrumentam ir pievienojušās brīvprātīgi. EU Pilot instrumenta darbības galvenie principi ir noteikti Komisijas izstrādātajās vadlīnijas, kas tiek pārstrādātas atbilstoši Komisijas politikai šī instrumenta izmantošanā.

 

Plašāks apraksts pieejams rokasgrāmatā par Eiropas Savienības Tiesas lietām un pārkāpuma procedūrām, kas pieejama šeit. 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.