Pārkāpuma procedūras 18.05.2018


Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija), rīkojoties kā Līgumu[1] "sargātāja", saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punktu ir atbildīga par tiesību efektīvu piemērošanu, īstenošanu un izpildes nodrošināšanu Eiropas Savienībā (turpmāk – Savienība), tādēc Komisija, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības (turpmāk – LESD) darbību 258., 259., un 260. pantu, veic darbības, lai kontrolētu no Līgumu izrietošo un dalībvalstīm saistošo pienākumu izpildi un nodrošinātu to, ka dalībvalstis Savienības tiesību aktus īsteno vispārējās interesēs. Prasības, kas tiek celtas Tiesā, pamatojoties uz LESD 258., 259., un 260. pantu, tiek dēvētās par "pārkāpuma procedūrām".

Komisijas tiesības celt prasību Tiesā pret dalībvalsti ir paredzētas LESD 258.  un 260. pantā, savukārt LESD 259. pantā ir paredzētas tiesības arī dalībvalstij celt prasību pret citu dalībvalsti, ja tā nav izpildījusi kādu Līgumos paredzētu pienākumu.

Jānorāda, ka praksē gadījumi, kad dalībvalsts ceļ prasību pret citu dalībvalsti, pamatojoties uz LESD 259. pantu, ir ārkārtīgi reti. Vairumā gadījumu tieši Komisija ir tā, kas uzsāk pārkāpuma procedūru un ceļ prasību Tiesā pret dalībvalsti. Tomēr, ja dalībvalsts nolemj celt prasību Tiesā, pamatojoties uz LESD 259. pantu, atbilstoši minētajam pantam, pirms griešanās Tiesā dalībvalstij jāvēršas Komisijā, lai Komisija sniegtu argumentēto atzinumu. Komisijas atzinuma nesaņemšana triju mēnešu laikā pēc dienas, kad tai nodots attiecīgais jautājums, neliedz  dalībvalstij griezties Tiesā.

Pārkāpuma procedūra, pamatojoties uz LESD 258. pantu, var tik uzsākta kā uz sūdzības pamata, tā arī pēc Komisijas iniciatīvas. Tā ir patstāvīga procedūra. Sūdzības atsaukšanas gadījumā Komisijai nav pienākums apturēt pārkāpuma procedūras tālāku norisi. Vienlaikus Komisijai ir rīcības brīvība attiecībā uz pārkāpuma procedūras uzsākšanu kopumā un pieteikuma iesniegšanu Tiesā.[2] Ja Komisija atsakās uzsākt pārkāpuma procedūru, fiziskām personām nav tiesību par šādu Komisijas rīcību celt pret to prasību.[3]

 

Plašāks apraksts pieejams rokasgrāmatā par Eiropas Savienības Tiesas lietām un pārkāpuma procedūrām, kas pieejama šeit.


[1] LES un LESD.

[2]Tiesas 2009. gada 19. maija sprieduma lietā C-531/06 Komisija/Itālija, ECLI:EU:C:2009:315,  23. punkts.

[3] Tiesas 1995. gada 14. septembra sprieduma lietā T-571/93 Lefebre/Komisija, 32.‑41. punkts, 1995 II-02379.


 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.