Jaunumi
LAMPA logo uz gaiši zilā fona

Aicinām iesaistīties Tieslietu ministrijas rīkotājās sarunu festivāla LAMPA diskusijās - "Vardarbība jauniešu vidū — saruna, strīds, noziegums!" un "Cietumi 2.0: no ieslodzījuma uz korekciju"!

 

3. septembrī, plkst. 13:00-14:00

Paneļdiskusija "Vardarbība jauniešu vidū — saruna, strīds, noziegums!"

Diskusijas attēls

Rīko:

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu.

Norises vieta:

Klātienē: festivāla LAMPA “Gaismas pils” studijā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Tiešraidē: pasākums tiks translēts Tieslietu ministrijas Facebook lapā, Esi līdzgaitnieks jauniešiem Facebook lapā, TV 24 kanālā un festivāla LAMPA mājas lapā.

Gan klātienes, gan tiešraides skatītājiem būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties sarunā izmantojot interaktīvo rīku sli.do.

Diskusijas apraksts:

Šodien viena no lielākajām problēmām jauniešu vidū ir nespēja veidot attiecības un nepieciešamības gadījumā risināt konfliktus, kas nereti noved līdz pat noziegumam. Ir svarīgi atcerēties, ka noziegums jaunieti un jaunieša nākotni var būtiski ietekmēt. Ja izdarīts noziegums, tiesībsargājošām iestādēm un speciālistiem ir jāveic sarežģīts darbs, lai noziegumā iesaistītās puses varētu nonākt atpakaļ uz veselīgas dzīves ceļa. Vai mums — plašākai sabiedrībai — nav pienācis laiks ieskatīties problēmai acīs un visiem kopā rīkoties, pirms noziegums jau atkal ir noticis?

Diskusiju vada:

Dāvis Valdnieks - pasākumu vadītājs, televīzijas producents, bijušais LTV "Rīta Panorāmas" un citu raidījumu vadītājs.

Piedalās:

  • Mārtiņš Aleksandrovičs - Latvijas moto frīstaila zvaigzne;
  • Arlita Laine - Probācijas speciāliste darbā ar bērniem un jauniešiem;
  • Kristiāna Lapiņa - Sociālās uzvedības korekcijas eksperte, sociālpsiholoģisko treniņu un programmu vadītāja;
  • Emīls Ūdris - Klīniskais psihologs ar papildu izglītību kognitīvajā neirozinātnē, Pusaudžu resursu centra programmu virsvadītājs;
  • Sanda Gertnere - Ghetto Games pārstāve.

 

5. septembrī, plkst. 11:00-12:00

Diskusija "Cietumi 2.0: no ieslodzījuma uz korekciju"

Diskusijas attēls

Rīko:

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

Norises vieta:

Diskusija rīkota sarunu festivāla LAMPA DELFI studijā portāla Delfi.lv redakcijā un diemžēl pasākumu apmeklēt klātienē nav iespējams. 

Tiešraidē: pasākums tiks translēts Tieslietu ministrijas Facebook lapā, portāla Delfi.lv mājaslapā un festivāla LAMPA mājaslapā.

Gan klātienes, gan tiešraides skatītājiem būs iespēja uzdot jautājumus un piedalīties sarunā izmantojot interaktīvo rīku sli.do.

Diskusijas apraksts:

Kāds ir mūsdienīgs cietums? Cietuma personāla darbs un tam nepieciešamās prasmes pašreiz piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas, mainoties izpratnei par brīvības atņemšanas sodu no ieslodzījuma uz korekciju. Ko īsti nozīmē darbs cietumā un kāda ir tā loma ceļā uz drošāku sabiedrību? Ko vēlas sabiedrība — uz laiku paslēpt noziedznieku cietumā vai viņu izmainīt? Kā cilvēkā ieraudzīt, ka soda izpildes mērķis ir sasniegts? Diskusijas fokusā —  notiesāto personu izolācija ar jēgu: uzticama atkārtotu noziegumu prognozēšana un labākās izvēles to novēršanai. Dažādu profesiju pārstāvji un nozaru eksperti, kuru ikdiena aizrit darbā ar likumpārkāpējiem, sarunas laikā dalīsies savā pieredzē un diskutēs par aktualitātēm Latvijas ieslodzījuma vietu personāla izglītošanas procesā.

Diskusiju vada:

Dāvis Valdnieks - pasākumu vadītājs, televīzijas producents, bijušais LTV "Rīta Panorāmas" un citu raidījumu vadītājs.

Piedalās:

  • Ilona Spure, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece;
  • Māris Luste, Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta vadītājs;
  • Dmitrijs Kaļins, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) priekšnieks;
  • Rudīte Losāne, Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāne, mācītāja.

 

Ieslodzījumu vietu pārvalde un Valsts probācijas dienests ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu jau ceturto gadu īsteno projektus, kas stiprina un modernizē Latvijas korekcijas dienestu sistēmu. Ceļā uz drošāku sabiedrību projekti ne tikai ceļ cietumu un probācijas darbinieku profesionālo kapacitāti, bet arī, iesaistot sabiedrību, būvē unikālu brīvprātīgā darba sistēmu cietumu un probācijas klientu atbalstam.

Kopš 2017.gada Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno divus Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētus projektus – "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" (sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu) un "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" – , kuru mērķis ir stiprināt resocializācijas personāla zināšanas darbā ar ieslodzītajiem un palīdzēt ieslodzītajiem ieslodzījuma laikā sagatavoties dzīvei brīvībā.

Diskusijas rīkotas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.