Informācija presei

Pirmdien, 16.martā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir apstiprinājis vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā, lai novērstu riskus tiesu darbinieku un apmeklētāju veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

J.Bordāns uzsver: “Sagatavotās vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai nodrošinās vienotu rīcību ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā valstī noteiktos piesardzības un drošības pasākumus.”

Vadlīnijas noteic, ka neatliekamos gadījumos tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā, ja tas iespējams, organizē, izmantojot videokonferenci. Tomēr, ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē nodrošināmi īpaši piesardzības pasākumi, tostarp nepieciešamā distance. Savukārt lietu dalībnieki ir stingri aicināti nedoties uz tiesu, ja uz viņiem ir attiecināmi Ministru kabinetā noteiktie ierobežojumi vai ir jebkādas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes. Ikviens ir aicināts sazināties ar tiesu telefoniski vai elektroniski. Personām, kurām būs pamatota nepieciešamība apmeklēt tiesu klātienē, tiks lūgts rakstiski apliecināt, ka viņa vai viņas kontaktpersona pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējusi COVID-19 skartās valstis.

Lai ārkārtējās situācijas laikā pasargātu tiesu darbiniekus - tiesu kancelejas no privātpersonām pamatā nepieņems un neizsniegs dokumentus (arī zemesgrāmatu jautājumos), izņemot gadījumos, kad likumā noteikts, ka dokumentus tiesā var iesniegt tikai personiski (ievērojot drošības pasākumus). Tiesas dokumenti tiks paziņoti un tiesā dokumentus varēs iesniegt, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesā dokumentus varēs iesniegt arī, atstājot īpašā dokumentu nodošanas punktā vai pastkastē pie tiesas.

Tiesas turpinās savu darbu sabiedrības interesēs, ņemot vērā Augstākās tiesas priekšsēdētāja 2020.gada 16.marta paziņojumā noteiktos piesardzības pasākumus. Beidzoties ārkārtējai situācijai, tiesas nodrošinās pārcelto lietu izskatīšanu ārpus kārtas. Tiesas sazināsies ar visu pārcelto mutvārdu procesu dalībniekiem.

Jebkuru neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar tiesu. Tiesu kontaktinformācija ir atrodama portālā tiesas.lv.

Aicinām izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību un izturēties atbildīgi pret noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā

Pielikums

Papildu informācija:

Atbilstoši Augstākās tiesas priekšsēdētāja 2020.gada 16.marta paziņojumam - ārkārtējās situācijas laikā tiks pārcelti mutvārdu tiesas procesi (tiesas sēdes), kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, aizsardzību pret vardarbību, rīcībspējas ierobežošanu u.c.). Beidzoties ārkārtējai situācijai, tiesas nodrošinās pārcelto lietu izskatīšanu ārpus kārtas. Tiesas sazināsies ar visu pārcelto mutvārdu procesu dalībniekiem. Ministru kabinets ar 2020.gada 14.marta grozījumiem 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” ir pilnvarojis Augstākās tiesas priekšsēdētāju noteikt kārtību un nosacījumus, kādā ārkārtējās situācijas laikā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai citādi ierobežot mutvārdu tiesvedības procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās.