Informācija presei Jaunumi
1

Tieslietu ministrija sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi vadlīnijas, lai sniegtu atbalstu tiem uzņēmumiem, kas ir saskārušies ar finanšu grūtībām un tās vēlas risināt tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros.

Situācijās, kad uzņēmums saskaras ar finansiālām grūtībām, kas kavē saistību kārtošanu, ir jāizvēlas piemērotāko risinājumu to novēršanai vai atrisināšanai. Kopumā pastāv dažādi finansiālo grūtību risināšanas ceļi, par kuriem detalizēti informē Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē. Viens no šādiem risinājumiem ir tiesiskās aizsardzības process. Tā īstenošanai ir jāizstrādā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, kura mērķis ir sniegt kreditoriem skaidru redzējumu par to, kā parādnieks plāno atjaunot vai saglabāt spēju nokārtot savas saistības.

Ņemot vērā, ka pasākumu plāna izstrāde nereti var būt liels izaicinājums, it īpaši gadījumos, kad uzņēmumam nav pieejami līdzekļi eksperta piesaistei, Tieslietu ministrija sadarbībā ar nozares ekspertiem ir izstrādājusi vadlīnijas, kas ir vispārīgi praktiski ieteikumi, bet ne izsmeļoši norādījumi. Vadlīnijas var tikt izmantotas ne vien pasākumu plāna izstrādes procesā, bet arī veicot pasākumu plāna grozījumus. Lai atvieglotu pasākumu plāna izstrādes procesu, vadlīnijas satur pasākuma plāna pārbaudes sarakstu, ar kura palīdzību parādnieks var pārliecināties, vai pasākumu plāna projektā ir ietvertas visas pasākuma plāna obligātās sastāvdaļas. Tāpat ir izstrādāta pasākumu plāna veidne ērtākai pasākumu plāna strukturēšanai.

Vadlīnijas pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē šeit.

Aicinām arī iepazīties ar Maksātnespējas kontroles dienesta sagatavotajiem skaidrojumiem un padomiem par tiesiskās aizsardzības procesu!