Datums 11. septembris, 2023
Laiks9.00–17.45
Vieta Rīga
1

2023.gada 11.septembrī Rīgā norisinājās Latvijas un Eiropas Padomes organizēta augsta līmeņa tieslietu ministru sanāksme, kurā tika lemts par tālākajiem soļiem, lai nodrošinātu Krievijas atbildību par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā un par Krievijas nolaupīto Ukrainas bērnu atgriešanu viņu ģimenēs.

Sanāksmes laikā tika parakstīta vienota politiskā deklarācija, paužot stingru nosodījumu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Klātesošie vairāk nekā 40 Eiropas Padomes valstu pārstāvji norādīja, ka Krievijai un tās politiskajai un militārajai vadībai ir jāuzņemas pilna atbildība par karadarbībām Ukrainā. Vienlaikus deklarācija ietver arī vadlīnijas jeb Rīgas principus, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu Ukrainas zaudējumu reģistra darbību.

Tieslietu ministru sanāksmi Rīgā organizēja Latvijas Tieslietu ministrija un Eiropas Padome Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros. Sanāksmē piedalījās 40 Eiropas Padomes valstu delegācijas, pārstāvji no novērotājvalstīm un starptautiskajām organizācijām.

Sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta 2023. gada 17. maija Eiropas Padomes samita Reikjavīkā, Islandē, pieņemto lēmumu īstenošanai. Mērķis ir izpētīt, kā Eiropas Padome var palielināt savu ieguldījumu Ukrainas tieslietu sistēmas atbalstīšanā un starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanā, nodrošinot visaptverošu Krievijas atbildību par agresiju.

Sanāksmes pirmā sesija tika veltīta Krievijas visaptverošas atbildības nodrošināšanai, iekļaujot īpaša Ukrainai nodarīto zaudējumu reģistra izveidi. Otrajā sesijā tieslietu ministri sprieda par atbalstu Ukrainas tieslietu sistēmas noturībai kara laikā un pēc kara atjaunošanā. Trešā sesija tika veltīta ģimeņu atkal apvienošanas un cerības atjaunošanas tematam, ar īpašu uzmanību atbalsta sniegšanai uz Krieviju un Baltkrieviju pretlikumīgi deportētiem ukraiņu bērniem.

Atklāšanas sesijas video ieraksts: