Paziņojums par līdzdalības iespējām grozījumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir jebkurš publisko (Saeima, Valsts prezidents, Ministru kabinets, Ministru prezidents, Satversmes tiesa, pašvaldības, ministrijas, tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, tiesas, Centrālā vēlēšanu komisija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un daudzas citas valsts institūcijas) vai privāto tiesību subjekts (komersants, biedrība, fiziska persona u.c.).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt likumprojektā Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā” paredzēto grozījumu savstarpēju atbilstīgumu, veicot attiecīgus grozījumus arī Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.916), paredzot dokumentu atvasinājumu kopuma noformēšanas prasības. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”” paredz, ka apliecinājuma uzraksts jāizvieto atvasinājumu kopuma pēdējās lapas beigās uzreiz aiz pēdējā rekvizīta vai otrajā pusē neaprakstītajā daļā, ievērojot MK noteikumu 916 56., 57. un 60.punktā noteiktās prasības.

Identificētās problēmas lūdzam skatīt likumprojekta „Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā). Likumprojekts izsludināts 2016.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-101). Skatīt: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40381415

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. jūlijam.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”” (TMNot_010216_atvas);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība””  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_010215_atvas).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016.gada 21.martam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriskonsultes Ē.Inkinas e-pasta adresi: erika.inkina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriskonsulte Ērika Inkina, e-pasts: erika.inkina@tm.gov.lv, tālr.67036969

Pievienotie dokumenti