1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izmeklēšanas iestādes, prokuratūras iestādes, tiesu iestādes, amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, ārstniecības iestādes, ārstniecības personas, visi iedzīvotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" izstrādāts, lai nodrošinātu normatīvā regulējuma atbilstību Eiropas Padomes 2015. gada 25. marta Konvencijai Nr. 216 par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību (turpmāk – Konvencija).

Mērķis ir kriminalizēt Konvencijā paredzētos nodarījumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”;

Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Likumprojekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurista K.Šmita e-pasta adresi: kaspars.smits@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”;
  2. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti