Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību un izmeklēšanas iestāžu darbinieki. Valsts policijas un ģenerālprokuratūras darbinieki, kuri īsteno krimināltiesisko sadarbību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

  1. Ieviest  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvu 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās.

 

  1. Efektivizēt, vienkāršot un paplašināt pierādījumu iegūšanas sistēmu ES dalībvalstu starpā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada maija beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”;

Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Likumprojekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 23.maijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Zane.Ozola@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”;
  2. Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti