Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"" izstrādes procesā līdz 2018. gada 17. decembrim
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ir attiecināms uz šādām mērķa grupām: 1)  esošajiem probācijas klientiem, kuriem ir piespriests kriminālsods – piespiedu darbs; 2) Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem; 3) darba devējiem, kas nodarbina probācijas klientus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz svītrot Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi" (turpmāk – noteikumi) izslēgt vārdus "Iedzīvotāju reģistrs", ņemot vērā to, ka ar 2020. gada 1. jūliju stājas spēkā Fizisko personu reģistra likums, kā arī aizstāt noteikumu tekstā vārdus "teritoriālā struktūrvienība" ar vārdiem "teritoriālās struktūrvienības nodaļa", kas pamatots ar Valsts probācijas dienesta strukturālajām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Papildus noteikumu projekts paredz veikt redakcionālus grozījumus, lai atvieglotu noteikumu uztveramību, kā arī tiek samazināta fiziskas personu datu apstrādes apjoms norīkojot probācijas klientu darbā pie darba devēja.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2018.gada 7.novembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  TMNot_271118_VPD_PD

Anotācija – TManot_271118_VPD_PD

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 17.decembrī plkst.12:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 16.decembra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

Pievienotie dokumenti