1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecināms uz:

  1. Sertificētu mediatoru padomi;
  2. Mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisiju;
  3. Sertificētu mediatoru, kas gatavos pieteikumu atestācijai;
  4. personu, kura vēlēsies kļūt par sertificētu mediatoru.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu sertificētu mediatoru atestācijas kārtību. Noteikumu projekts precizē sertificētu mediatoru atestācijas norisi, sertificēta mediatora atestācijas pieteikumam pievienojamo dokumentu uzskaitījumu un informāciju par dokumenta saturu, samazina sertificēta mediatora atestācijas pieteikumam pievienojamo novadīto mediācijas procesu aprakstu skaitu, precizē atestācijas pārbaudījuma uzdevumu un mērķi, kā arī paredz redakcionālus precizējumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februārī.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"" uz 4 lapām (datne: TMNot_250119_Mediatoruatestacija);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 5 lapām (datne: TMNot_250119_Mediatoruatestacija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2019. gada 11. februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes Kintijas Bajāres-Grīnbergas e-pasta adresi: kintija.bajare‑grinberga@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv, tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti