Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai" izstrādes procesā (līdz 2018.gada 16.janvārim plkst.14:00)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai" (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ir attiecināms uz šādām mērķa grupām: 1) Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēji; 2) Valsts probācijas dienesta starpnieki; 3) Valsts probācijas dienesta nodarbinātie; 4) Izlīguma procesā iesaistītie dalībnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz noteikt kārtību, kādā Valsts probācijas dienests apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicēju (turpmāk – brīvprātīgais) izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai, kā arī anulē sertifikātu.

Projektā tiek regulēta kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un izstrādā mācību programmu, lai brīvprātīgais, tās sekmīgas apgūšanas rezultātā, varētu iegūt sertifikātu, kas ļautu brīvprātīgajam pastāvīgi organizēt izlīguma procesu.

Projektā papildus tiek noteikta kārtība, kādā Valsts probācijas dienestā izveidota komisija izvērtē gadījumus piešķirt, nepiešķirt vai anulēt brīvprātīgajam sertifikātu, kā arī brīvprātīgajam nelabvēlīgu lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas  kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2017.gada 7.novembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  MKnot_291217_starpn_sertif

Anotācija – TMAnot_291217_starpn_sertif

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 16.janvārī plkst.12:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 16.janvārim plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti