1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Persona, kas vēlas kļūt par sertificētu mediatoru. Sertificēti mediatori, kam beidzas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumiem Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība” izsniegtā mediatora sertifikāta darbības termiņš.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Izvērtējot pirmā mediatoru sertifikācijas eksāmena norises gaitu, secināms, ka nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība”, lai precizētu un pilnveidotu  mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas darbības kārtību un kompetenci, mediatora sertifikācijas pārbaudījuma saturu, mediatora sertifikācijas pārbaudījuma norises un vērtēšanas kārtību, kā arī atestācijas pārbaudījuma kārtību.

Grozījumi precizēs:

  1. kārtību, kādā pieejama informācijas, kas saistīta ar kandidātu un sertificētu mediatoru novērtēšanas procesu;
  2. dokumentu (materiālu) uzskaitījumu, kas pievienojami mediatoru sertifikācijas un atestācijas komisijas protokolam;
  3. jomas, kādās pārbaudāmas kandidāta zināšanas un prasmes;
  4. sertifikācijas pārbaudījuma norises kārtību un sertifikācijas un atestācijas komisijas kompetenci sertifikācijas pārbaudījuma laikā;
  5. sertifikācijas pārbaudījuma vērtēšanas kārtību, kā arī atestācijas pārbaudījuma pieteikšanās kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2015.gada jūnijā.

7.

Dokumenti

Skat. pievienotos dokumentus.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokli, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 16.jūnijam), nosūtot to uz e-pasta adresi: Kintija.Bajare-Grinberga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti