This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

2015. gada 10. septembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Raiņa bulvārī 19, plkst. 14:30 7. kabinetā un plkst. 18:15 21. kabinetā norisināsies Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” (turpmāk – projekts) rezultātu prezentēšanas pasākums.

Pasākumā tiks prezentēti projekta rezultāti, kā arī projekta ietvaros izstrādātais pētījums „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm” un rekomendācijas un vadlīnijas „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana”. Pētījumu un vadlīnijas izstrādāja zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs ciešā sadarbībā ar Tieslietu ministrijas un projekta ārvalstu partneru ekspertiem.

Pasākumu vadīs Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktore un projekta vadošā eksperte Dace Pelše, Augstākās tiesas tiesneša palīgs Gunvaldis Davidovičs, kā arī Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti Jēkabs Treijs-Gigulis un Kristaps Freimanis.

Projekta Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” īstenošana uzsākta 2014. gada 1. martā. Projekts īstenots sadarbībā ar Ungārijas Tieslietu ministriju, Ungārijas Tiesu iestādi, Apvienotās Karalistes Tieslietu ministriju un Austrijas Federālo Tieslietu ministriju. Projekta mērķis ir novērst šķēršļus Eiropas Savienības civiltiesību jomā, analizējot Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu civiltiesību jomā nacionālajā līmenī, kā arī veicinot Eiropas Savienības Tiesas judikatūras atbilstīgu piemērošanu nacionālo tiesu spriedumos un tiesību aktu izstrādē. Projekta īstenošana noslēgsies 2015. gada 31. oktobrī.

Prezentācija "Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās"

Prezentācija Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās (angļu valodā)

Pievienotie dokumenti