Latvijā ir trīspakāpju tiesu sistēma, valstī darbojas 17 tiesas - 10 rajonu (pilsētu) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa, kas izskata civillietas, krimināllietas un administratīvās lietas. Tiesu datu bāzē atrodamas visu Latvijas tiesu adreses, nosaukumi un tālruņu numuri: www.tiesas.lv.

Tiesu sniegtie e-pakalpojumi vienkopus pieejami portālā: https://manas.tiesas.lv/eTiesas/.