Latvijas Republikā līdzās likumdošanas un izpildu varai pastāv neatkarīga tiesu vara.

Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Latvijā tiesu spriež tikai tiesa.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu. 

Tiesu administrācija

Tālrunis: +371 67063800

E-pasts: pasts@ta.gov.lv

E-adrese

Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010

Interneta vietne: https://www.ta.gov.lv

Tiesu datu bāzē atrodamas visu Latvijas tiesu adreses, nosaukumi un tālruņu numuri: www.tiesas.lv.

Tiesu sniegtie e-pakalpojumi pieejami portālā: https://www.elieta.lv/web/#/sakumsE-lietas portāls paredz ieviest elektronisku lietu izmeklēšanas, tiesvedības un sodu izpildes procesos, nodrošinot informācijas pieejamību elektroniskajā vidē visiem procesā iesaistītajiem dalībniekiem.

Tiesu reorganizācija

Reformas būtība ir viena tiesu apgabala ietvaros apvienot vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties tiesa, visu līdzšinējo tiesu darbības vietās, nodrošinot iedzīvotāju pieejamību tiesai.
Skatīt vairāk