Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu vai tiesībaizsardzības (t.sk. soda izpildes) iestāžu  sistēmā;
 • zināšanas konstitucionālo, administratīvo, cilvēktiesību un Eiropas Savienības tiesību jomās;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādi un virzību;
 • angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem un spēja saskaņot atšķirīgus viedokļus;
 • spēja strādāt komandā, kā arī veikt patstāvīgi izpildāmus uzdevumus;
 • analītiskā domāšana, iniciatīva, ētiskums un patstāvība.
  Veicamie pienākumi:
 • izstrādāt tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektus;
 • piedalīties valsts politikas izstrādē un tās īstenošanas koordinēšanā;
 • sagatavot viedokli attiecībā  par ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un citu institūciju izstrādātiem projektiem nodaļas kompetences ietvaros;
 • sagatavot atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju un privātpersonu iesniegumiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sadarbības ietvaros sniegt atbalstu un informāciju citām ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotībā esošajām iestādēm un citām valsts vai pašvaldību iestādēm par personas datu aizsardzības jautājumiem.
   
  Mēnešalga:
 • Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro
   

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036998, 67036731

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz