• Viltotu preču pārdošana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants paredz personas saukšanu pie administratīvās atbildības par viltotu preču piedāvāšanu un pārdošanu. Kompetentā iestāde soda piemērošanā ir Valsts ieņēmumu dienests, kas pieņem lēmumu, pamatojoties uz Valsts policijas sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu.

Statistika

2015. gads

2015.gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pantā paredzēto pārkāpumu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde ir pieņēmusi 35 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, savukārt Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir sastādījusi 34 administratīvā pārkāpuma protokolus.

2016. gads

2016. gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pantā paredzēto pārkāpumu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde ir pieņēmusi 57 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, savukārt Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir sastādījusi 57 administratīvā pārkāpuma protokolus.

2017. gads

2017. gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pantā paredzēto pārkāpumu par viltotu preču piedāvāšanu vai pārdošanu ir pieņemti 41 lēmumi par soda uzlikšanu administratīvo pārkāpumu lietās.

 

  • Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pantā ir noteikta administratīvā atbildība par preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes izmantošanu vai izplatīšanu. Valsts policijai ir kompetence sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, savukārt par soda piemērošanu atbildīgi ir rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

Statistika

2015. gads

2015. gada laikā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir sastādījusi 6 administratīvā pārkāpuma protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pantā paredzēto pārkāpumu.

2016. gads

2016. gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pantā paredzēto pārkāpumu Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē ir sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli.

2017. gads

2017. gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pantā paredzēto pārkāpumu par preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes izmantošanu vai izplatīšanu ir pieņemti 3 lēmumi par soda uzlikšanu administratīvo pārkāpumu lietās.

 

  • Autortiesību vai blakus tiesību pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.8 pants paredz personas saukšanu pie administratīvās atbildības par autortiesību vai blakus tiesību pārkāpšanu. Valsts policijai ir kompetence sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par autortiesību vai blakus tiesību pārkāpšanu, savukārt par soda piemērošanu atbildīgi ir rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

Statistika

2015. gads

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde 2015. gadā ir sastādījusi 112 administratīvā pārkāpuma protokolus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.8 panta pārkāpumu.

2016. gads

2016. gada laikā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir sastādījusi 89 administratīvā pārkāpuma protokolus par autortiesību vai blakus tiesību pārkāpšanu.

2017.  gads

2017. gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.8 pantā paredzēto pārkāpumu par autortiesību vai blakus tiesību pārkāpšanu ir pieņemti 95 lēmumi par soda uzlikšanu administratīvo pārkāpumu lietās

 

  • Muitas režīmu izpildes noteikumu pārkāpšana

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 panta trešajā daļā ir noteikta administratīvā atbildība par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu. Šādu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma faktu konstatē Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde.

Statistika

2015. gads

2015. gadā  Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde ir pieņēmusi 7 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 panta trešās daļas.

Vienlaikus, 2015. gada laikā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē ir pieņemti 84 lēmumi par preču konfiscēšanu attiecībā uz precēm, ar kurām tika pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

2016. gads

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde 2016. gada laikā ir pieņēmusi 6 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 panta trešajā daļā.

Papildus tam, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde 2016. gadā ir pieņēmusi 667 lēmumus par rīcību ar precēm, ar kurām tika pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības (lielākā daļa lēmumu ir par pasta sūtījumos esošajām precēm).

2017. gads

2017. gada laikā par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu par muitas režīma piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu ir pieņemti 12 lēmumi par soda uzlikšanu administratīvo pārkāpumu lietās.