Jaunumi EST


Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā par finanšu nodrošinājuma realizēšanu maksātnespējas procesā

21.11.2016

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā par autortiesību objekta kopijas tālāku pārdošanu

19.10.2016

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā par Eiropas Savienības pilsoņa izdošanu trešajai valstij

12.09.2016

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par uzņēmuma amatpersonas personīgas rīcības nepieciešamību, lai konstatētu konkurenci ierobežojošu nolīgumu

03.08.2016

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par sašķidrinātās naftas gāzes klasifikāciju atbilstoši Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras noteikumiem

13.07.2016

Eiropas Savienības Tiesa skaidro dalībvalstu tiesības aplikt lauksaimniecības atbalsta maksājumus ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

13.07.2016

Eiropas Savienības Tiesa uzsver agrovides atbalsta saņēmēju pienākumu pildīt atbalsta saņemšanas nosacījumus visā saistību periodā

13.07.2016

Eiropas Savienības Tiesas spriedums par deklarētā eļļu maisījuma kvalificēšanu kā pārtikas vai kā nepārtikas maisījumu

18.05.2016

Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2015. gada 1. marta līdz 2016. gada 29. februārim

19.04.2016

Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu par gaisa pārvadātāja atbildību starptautiska pasažieru gaisa pārvadājuma aizkavēšanās gadījumā

18.03.2016

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.