Intelektuālais īpašums 21.10.2016


Intelektuālais īpašums ir ekskluzīvu tiesību kopums, kas piešķirts intelektuālās jaunrades darbiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības var tikt iedalītas divās daļās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un autortiesības, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem.

Tieslietu ministrijas (Patentu valdes) kompetencē ir rūpnieciskā īpašuma tiesības un to aizsardzības nodrošināšana.

 

Rūpnieciskā īpašuma tiesību principi un svarīgākie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti

Administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu intelektuālā īpašuma tiesību jomā statistika

Noziedzīgie nodarījumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Pētījumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.