Intelektuālais īpašums 17.01.2018


Intelektuālais īpašums ir ekskluzīvu tiesību kopums, kas piešķirts intelektuālās jaunrades darbiem.

VIDEO: Kas ir Intelektuālais īpašums?

Intelektuālā īpašuma tiesības var tikt iedalītas divās daļās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un autortiesības, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem.

Tieslietu ministrijas (Patentu valdes) kompetencē ir rūpnieciskā īpašuma tiesības un to aizsardzības nodrošināšana.

 

Sabiedrības izpratne par intelektuālā īpašuma tiesībām

Pārkāpumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Rūpnieciskā īpašuma tiesību principi un svarīgākie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti

Pētījumi intelektuālā īpašuma tiesību jomā

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.