1.

Dokumenta veids

Likumprojekti

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Prokuratūras likumā”

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kas vēlēsies kandidēt uz ģenerālprokurora amatu, Tieslietu padome, prokurori, tiesneši.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekti maina ģenerālprokurora pretendentu atlases un izvirzīšanas kārtību, nosakot, ka turpmāk kandidātu neizvēlēsies vienpersoniski Augstākās tiesas priekšsēdētājs, bet kolektīvi Tieslietu padome.

Kandidātu vērtēšana notiks atklātā konkursā, pretendenti pieteiksies personīgi (pašlaik kandidātus izvirza Ģenerālprokurora padome, Augstākās tiesas plēnums, tiesnešu vai prokuroru profesionālās biedrības, kā arī pati fiziskā persona,  piesakot savu kandidatūru).

Tieslietu padome izveidos pretendentu vērtēšanas komisiju un noteiks vienotus vērtēšanas kritērijus. Komisija novērtēs visus pretendentus un virzīs tos izskatīšanai Tieslietu padomē, kura izvēlēsies piemērotāko un virzīs to uz Saeimu apstiprināšanai amatā.

Papildus projekti nosaka pienākumu ģenerālprokuroram ik gadu informēt Saeimu par prokuratūras darbu, kā arī nosaka divu termiņu ierobežojumu virsprokuroru amatiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojekta spēkā stāšanās plānota 2020. gada 1. martā.

7.

Dokumenti

  1. Likumprojekts “Grozījumi Prokuratūras likumā” uz 3  lapām;
  2. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” uz 1 lapas;
  3. Likumprojektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz  6 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekti ievietoti Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 2019. gada 10. decembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: andris.vitols@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

 

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts “Grozījumi Prokuratūras likumā” uz 3  lapām;
  2. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu”” uz 1 lapas;
  3. Likumprojektu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lapām.

 

 

Pievienotie dokumenti