tf1407

2022. gada 14. jūlijā Rīgā tika aizvadīts starptautisks Tieslietu līderu forums “Atbildība un inovācijas pārmaiņu laikā”. Forumā tieslietu līderi no vairākām pasaules valstīm diskutēja par iespējām nodrošināt tieslietu sektora attīstību mūsdienu mainīgajos apstākļos. Īpaša uzmanība tiks veltīta Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai.

On 14 July 2022 the first international Justice Leaders’ Forum “Accountability and Innovation in a Time of Change” was held in Riga, where justice leaders from several countries were discussing the opportunities to ensure the development of the justice sector in today’s changing environment.

logo

 

9:30 – 9:40 Atklāšanas uzruna, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns


9:40 – 11:30 Atklāšanas sesija “Inovācijas un stratēģiskā vadība sasniedzamajam tieslietu sektoram 2022.gadā: līderu perspektīva”

Diskusijas vadītāji:

Māris Vainovskis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāvis

Jānis Pleps, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos

Dalībnieki:

Aigars Strupišs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Ramins Garagurbanli (Ramin Garagurbanli), Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents

Elza Pilihovska (Elsa Pilichowski), direktore valsts pārvaldes jautājumos, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) (tiešsaistē)

Georgs Stava (Georg Stawa), bijušais tiesnesis, padomnieks Austrijas Republikas vēstniecībā Belgradā

Rolands Lappuķe, Valsts prezidenta padomnieks viedo tehnoloģiju jautājumos

Ivans Malenica (Ivan Malenica), Horvātijas tieslietu ministrs

Maija Āboliņa, Valsts kontroles padomes locekle

Johans Galea (Johan Galea), Maltas valsts sekretārs tieslietu jautājumos

Laila Medina, ES Tiesas ģenerāladvokāte

Pēteris Zilgalvis, ES Vispārējās tiesas tiesnesis


11:30 – 12:00 Preses konference


12:00 – 14:30 Diskusija “Veiksmīgu pārmaiņu kritiskie faktori”

Diskusijas vadītāji:

Anda Smiltēna, valsts sekretāra vietniece, Tieslietu ministrija

Ilona Kronberga, parlamentārā sekretāre, Tieslietu ministrija

Dalībnieki:

Fēlikss Štefeks (Felix Steffek), profesors, Juridiskā fakultāte, Kembridžas Universitāte

Daniela Piana (Daniela Piana), politikas zinātņu profesore, Boloņas Universitāte (tiešsaistē)

Kloē Leljēvra (Chloe Lelievre), Tieslietu nodaļas vadītāja, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

Daiga Zivtiņa, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (FICIL) pārstāve

Kaspars Kauliņš, "Tildes" starptautiskā biznesa attīstības direktors

Dzintra Balta, senatore, Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece 

Adrija Kasakovska, Tiesnešu biedrības priekšsēdētāja   

Viktors Vadāss (Viktor Vadász), Eiropas Tiesību akadēmija

Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne

Jānis Rozenbergs, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs 


15:30 – 18:00 Diskusija “Kara noziegumu izmeklēšana un sankciju mehānismi ceļā uz tiesiskās kārtības atjaunošanu”

Diskusijas vadītājs:

Jānis Bordāns, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

Dalībnieki:

Deniss Maļuska (Denys Maliuska), Ukrainas tieslietu ministrs

Katrīna Kaktiņa, Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās 

Elīna Melngaile, Eiropas Komisijas izpildviceprezidenta biroja locekle

Endrjū Adamss (Andrew Adams), KleptoCapture Task Force direktors

Juris Juriss, Ģenerālprokuratūras Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors

Gabija Grigaite-Daugirde (Gabija Grigaitė–Daugirdė), Lietuvas tieslietu ministra vietniece

Edgars Pastars, CAMS/CGSS, Latvijas Finanšu nozares asociācija

Ineta Ziemele, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese (tiešsaistē)

9h00 – 9h30 Arrival of the participants

9h30 – 9h40 Opening speech by Mr Jānis Bordāns, Minister of Justice, Deputy Prime Minister of the Republic of Latvia

9h40 – 11h30 Opening session


Innovation and strategical management for responsive justice sector in 2022: leaders’ perspective

How to ensure responsiveness of justice sector in unpredictable circumstances – leaders’ responsibility.

Panel leader: Mr Māris Vainovskis, Representative of FICIL Latvia

Mr Aigars Strupišs, Chief Justice, Latvia

Mr Ramin Garagurbanli, President of the European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

Ms Elsa Pilichowski, Director for Public Governance, OECD (online)

Mr Georg Stawa, Former Judge, Counsellor for Southeast Europe, Federal Ministry of Justice, Austrian Embassy at Belgrade

Mr Rolands Lappuķe, Smart Technology Adviser to the President of Latvia

 

Panel leader: Mr Jānis Pleps, Legal Policy Adviser to the President of Latvia

Mr Aldis Laviņš, President of the Constitutional Court, Latvia

Mr Ivan Malenica, Minister of Justice, Croatia

Ms Maija Āboliņa, Member of Board, State Control, Latvia

Mr Johan Galea, Permanent Secretary Justice, Malta

Ms Laila Medina, Advocate-General of the Court of Justice

Mr Pēteris Zilgalvis, Judge at the General Court of the European Union


11h30 – 12h00 Coffee break

12h00 – 14h30 Session – discussion


Critical factors for successful change

Management of justice institutions and accessibility of justice services: challenges, best practices, and stories of success.

Lifelong learning and research supporting reforms in justice sector – trends and modern perspective.

Panel leader: Ms Anda Smiltēna, Deputy State Secretary, Ministry of Justice, Latvia

Mr Felix Steffek, Professor, Faculty of Law, University of Cambridge

Ms Daniela Piana, Professor of Political Science at the University of Bologna (online)

Ms Chloe Lelievre, Head of Justice Unit, OECD

Ms Daiga Zivtiņa, FICIL, Latvia

Mr Kaspars Kauliņš, International Business Development Director at Tilde

 

Panel leader: Ms Ilona Kronberga, Parliamentary Secretary, Ministry of Justice, Latvia

Ms Nino Bakakuri, Justice of the Supreme Court of Georgia, Member of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Ms Dzintra Balta, Deputy President of the Judicial Council

Ms Adrija Kasakovska, President of the Association of Judges, Latvia

Latvia 

Mr Viktor Vadász, Deputy Director, European Law Academy

Ms Kristīne Strada-Rozenberga, Dean of Law Faculty, University of Latvia

Mr Jānis Rozenbergs, President of Bar Association, Latvia


14h30 – 15h30 Lunch

15h30 – 18h00 Session – discussion


Prosecution of war crimes and sanction mechanisms to restore legal order 

What justice leaders should do to stop the war in Ukraine and contribute to the recovery of state.

The need to change the substance of war crime in 21st century.

Procedure, base, and legitimate objective for the confiscation of property under sanctions.

Panel leader:  Mr Jānis Bordāns, Deputy Prime Minister, Minister of Justice, Latvia

Mr Denys Maliuska, Minister of Justice, Ukraine

Ms Katrīna Kaktiņa, Ambassador of Latvia to the UN, OSCE and other international organizations in Vienna

Ms Elīna Melngaile, Advisor to the Vice-Presidents of European Commission

Mr Andrew Adams, Director of the KleptoCapture Task Force

Mr Aivars Ostapko, Head Prosecutor, Department for Supervision and International Cooperation, General Prosecutors Office, Latvia

Ms Gabija Grigaitė – Daugirdė, Vice-Minister of Justice Lithuania

Mr Edgars Pastars, Finance Association, Latvia

Mr Michał Sopiński, vice-rector for the development of Academy of Justice, Deputy Director of the Department of Strategy and European Funds at the Ministry of Justice of Poland

Ms Ineta Ziemele, Judge at the Court of Justice of the European Union (online)

Latvija pirmā ar Ukrainu sāk darbu pie divpusējā nolīguma par agresorvalsts Krievijas aktīvu konfiskāciju ārvalstīs. (Publicēts: 14.07.2022.)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns vienojies ar Ukrainas tieslietu ministru Denisu Maļusku par nekavējošu divpusējā starpvalstu nolīguma sagatavošanu ar mērķi konfiscēt Krievijas kara noziedznieku īpašumus un iegūtos līdzekļus nodot Ukrainas atjaunošanai. Pasaulē tas būs pirmais līgums ar šādu mērķi un kalpos par paraugu citām valstīm.


Rīgā notiek Tieslietu līderu forums. (Publicēts: 14.07.2022.)

14. jūlijā Rīgā, Melngalvju namā notiek pirmais starptautiskais Rīgas Tieslietu līderu forums “Atbildība un inovācijas pārmaiņu laikā”, kurā piedalās vairāk nekā 35 tieslietu līderi no dažādām pasaules valstīm, Eiropas Komisijas un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām.


Uz Tieslietu līderu forumu Rīgā ieradies ASV Tieslietu ministrijas darba grupas “KleptoCapture” vadītājs. (Publicēts: 13.07.2022.)

Trešdien, 13.jūlijā, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar ASV Tieslietu departamentā izveidotās speciālās vienības KleptoCapture* direktoru Endrjū Adamsu (Andrew Adams), kurš ieradies Rīgā uz Tieslietu līderu forumu 14.jūlijā


Ukrainas tieslietu ministrs ieradies Rīgā uz Tieslietu līderu forumu. (Publicēts: 13.07.2022.)

Trešdien, 13.jūlijā, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Ukrainas tieslietu ministru Denisu Maļusku (Denys Maliuska), kurš ieradies uz Rīgas Tieslietu līderu forumu.


Starptautiskā forumā Rīgā pulcēsies tieslietu līderi. (Publicēts: 13.07.2022.)

14. jūlijā norisināsies pirmais starptautiskais Rīgas Tieslietu līderu forums “Atbildība un inovācijas pārmaiņu laikā”, kurā piedalīsies vairāk nekā 35 tieslietu līderi no dažādām pasaules valstīm, Eiropas Komisijas un nozīmīgākajām starptautiskajām organizācijām.


Starptautiskā forumā spriedīs par tieslietu līderu atbildību mainīgajos apstākļos. (Publicēts: 08.07.2022.)

Rīgas Tieslietu līderu forums plānots kā augsta līmeņa konference tieslietu vadītājiem no Latvijas un visas pasaules. Tajā piedalīties aicināti Latvijas tieslietu jomas līderi, vairāku valstu tieslietu ministri, Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Tiesas un starptautisko organizāciju pārstāvji.


 Starptautiskā forumā spriedīs par tieslietu līderu atbildību mainīgajos apstākļos. (Publicēts: 21.06.2022.)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Mūsdienās ikviena valsts sastopas ar nacionāla un pārrobežu līmeņa izaicinājumiem, tos pēdējos gados radīja pandēmija un šobrīd daudzām valstīm dienaskārtībā ir valsts drošības apdraudējums Krievijas izraisītā kara Ukrainā dēļ. Arī tieslietu nākotne nav viennozīmīgi paredzama, un ir aktuāls jautājums, kā darboties pārmaiņu laikā, līdz ar to ir nepieciešams diskutēt ar tieslietu līderiem no citām valstīm, kā stiprināt kapacitāti tieslietu politikas veidotāju un tieslietu pakalpojumu sniedzēju starpā”.


 

VIDEO & FOTO GALERIJA PIEEJAMA ŠEIT

 


 

IERAKSTS LATVIEŠU VALODĀ:

IERAKSTS ANGĻU VALODĀ: