1.

Dokumenta veids

Likumprojektu pakotne

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

"Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektiem tiks skartas nepilngadīgo aizturēto un viņu tuvinieku, kā arī noziedzīgo nodarījumu izdarītāju, notiesāto, cietušo, liecinieku un jebkuras personas, ar kuru nepieciešama saziņa kriminālprocesā, intereses.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Direktīva (ES) 2016/343 par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā (turpmāk – Direktīva 2016/343). Saskaņā ar Direktīvas 2016/343 14. panta 1. punktu tās ieviešanas termiņš ir 2018. gada 1. aprīlis.

 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Direktīva (ES) 2016/1919 par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (turpmāk – Direktīva 2016/1919). Saskaņā ar Direktīvas 2016/1919 12. panta 1.punktu tāss ieviešanas termiņš ir 2019. gada 25. maijs.

 

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/800 par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (turpmāk – Direktīva 2016/800). Saskaņā ar Direktīvas 2016/800 24. panta 1. punktu tās ieviešanas termiņš ir 2019. gada 11. jūnijs.

 

4. 2016. gada 5. janvāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 1 28.§ 11.1 punkts (Grozījumi Kriminālprocesa likumā saistībā ar elektroniskās paziņošanas, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, prioritātes principa ieviešanu).

 

5. Par atsevišķām praksē konstatētajām Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām – Tieslietu ministrijas iniciatīva.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz šā gada augusta vidum.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā":

  • Likumprojekts (TMlik_groz_APTKL);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_APTKL).

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā":

  • Likumprojekts (TMlik_groz_KPL);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_KPL).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2017.gada 2.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to līdz 2017.gada 2.augustan nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurista R.Lūša e-pasta adresi: Rudolfs.Lusis@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti