1.

Dokumenta veids

Likumprojekti

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Amatpersonas un institūcijas, kuras veic kriminālprocesu, noziedzīgo nodarījumu, kas saistīti ar kultūras vērtībām, izdarītāji, Tieslietu ministrija un Kultūras ministrija, kuras koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekti izstrādāti, lai nodrošinātu normatīvā regulējuma atbilstību 2017. gada 19. maija Eiropas Padomes Konvencija par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām (turpmāk - Konvencija). Likumprojektu mērķis ir kriminalizēt Konvencijā paredzētos nodarījumus un ratificēt Konvenciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus paredzēts iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā";

Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām";

Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

Likumprojekta "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 19. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes M. Bidiņas e-pasta adresi: Maija.Bidina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore I.Gratkovska e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv, tālr. 67036961.

 

Pievienotie dokumenti