Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. Ja resocializācijas rezultātā izdodas reģistrēto noziegumu skaitu samazināt par vienu procentu, tad valstij nebūs jātērē līdzekļi vismaz 432 noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai, kā arī par šiem noziegumiem notiesāto personu soda izpildei, tai skaitā, brīvības atņemšanas izpildei (brīvības atņemšanas soda izpildes izdevumi 400 personām veido apmēram 6,7 miljonus eiro).

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Turpretim Igaunija kopš 1991. gada ir sekmīgi īstenojusi ieslodzījuma vietu reformu, slēdzot visus vecā tipa cietumus un to vietā izbūvējot 3 pilnīgi jaunus, starptautiskām prasībām atbilstošus cietumus. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība – 51 092 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Cietuma kompleksā ietilpst ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta jauna pieeja ieslodzījuma izpildes organizācija, plašas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkums izsludināts pamatojoties valdības deklarāciju un 2020. gada 4. jūnija Ministru kabineta nolemto attiecībā uz informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē noteiktā uzdevuma izpildi”.

Zemāk pievienots VIDEO: Kas ir mūsdienīgs cietums un kāds ir tā mērķis?

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 16. jūlijam. (Publicēts 21.06.2021.) 

Pagarināts Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 16. jūlijam plkst. 11.00, lai palielinātu potenciālo kandidātu skaitu un tālāku konkurenci iepirkumā.

Ņemot vērā iepirkuma nozīmīgumu, izvirzītās prasības un līdz šim izrādīto piegādātāju interesi, Tiesu namu aģentūras iepirkumu komisija ir izvērtējusi nepieciešamību pagarināt sākotnēji noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu.


Pieteikušies pretendenti Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai. (Publicēts 16.06.2021.)

Otrdien, 15. jūnijā, noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš starptautiskam iepirkumam par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. Kopumā Tiesu namu aģentūras izveidotā Būvuzraudzības iepirkuma komisija ir saņēmusi divu pretendentu piedāvājumus.

Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija plāno izskatīt un pieņemt lēmumu par uzvarētāju minētajā iepirkumā līdz 2021. gada 27. jūlijam, līgumu ar uzvarējušo komersantu noslēdzot līdz 2021. gada 10. augustam.

Būvuzrauga galvenais uzdevums būs pasūtītāja interesēs pārbaudīt būvdarbu secības, kvalitātes un būvdarbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās prasības iepirkuma pretendentiem Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija izvirzīja - spēkā esošu vismaz trešās kategorijas industriālo drošības sertifikātu, kas apliecina komersantu tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi. Tāpat iepirkuma pretendentiem tika izvirzītas tehniski profesionālās spējas, prasot pretendentu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvobjektu būvuzraudzībā.

Atklāts konkurss par Liepājas cietuma būvuzraudzību tika izsludināts 2021. gada 26. martā.


Tiesu namu aģentūra meklē Liepājas cietuma būvniecības projekta vadītāju. (Publicēts 10.06.2021.). 

Ar darba pienākumiem un prasībām kandidāti var iepazīties šeit

Pieteikšanās līdz 18.06.2021.


Ārvalstu uzņēmēji sāk izrādīt interesi par jaunā Liepājas cietuma būvniecības projektu. (Publicēts 09.06.2021.).

Pēc atklātā iepirkuma izsludināšanas par Liepājas cietuma būvniecības iepirkumu interesi sāk izrādīt starptautiskie uzņēmumi. Pagājušajā nedēļā, 3. jūnijā, Tieslietu ministriju apmeklēja Itālijas ģenerāluzņēmuma Rizzani de Eccher pārstāvji, lai iepazītos ar vispārīgo informāciju par Liepājas cietuma būvniecības projektu.  

Lielu, starptautisku uzņēmumu interese par Liepājas cietuma projektu apliecina izvēlētās iepirkumu procedūras kvalitāti un caurspīdīgumu. Mūsu mērķis ir raisīt interesi arī starptautiskos spēlētājos, tādējādi veicinot konkurenci un mazinot tos riskus, kurus šobrīd nes straujais būvmateriālu cenu kāpums gan Latvijā, gan visā pasaulē.” par jaunā cietuma būvniecības projekta gaitu uzsver Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Papildu informācija:

Rizzani de Echer dibināts 1831. gadā un šobrīd ir viens no vadošajiem pasaules būvniecības uzņēmumiem, kurš darbojas 70 pasaules valstīs un ir pabeidzis īstenot ap 300 būvniecības projektu. Uzņēmums darbojas vairākās jomās – vispārējā celtniecība, infrastruktūras attīstība, aprīkojumu ražošana, inženiertehniskie risinājumi tiltiem un viaduktiem, kā arī nekustamo īpašumu attīstība. Rizzani de Echer Latvijā darbojas arī "Rail Baltica" projekta ietvaros.


Pabeigti teritorijas ģeotehniskās izpētes darbi(Publicēts 03.06.2021.).

2021. gada 1. jūnijā ir pabeigta teritorijas ģeotehniskā izpēte līdz 25,1 m dziļumam, lai konkursa procedūras ar sarunām rezultātā atlasītie kandidāti saņemtu detalizētu informāciju par grunts ģeotehniskajiem rādītājiem un savos piedāvājumos piedāvātu racionālus un realizējamus konstruktīvos risinājumus.


Šobrīd cietuma kompleksa būvniecībai paredzētajā teritorijā jau norit būvniecības sagatavošanas darbi. (Publicēts 31.05.2021.).

Tiesu namu aģentūras organizētajā iepirkumā izvēlētais komersants SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” veic papildus ģeotehnisko izpēti, lai iepirkuma “projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” pretendentus nodrošinātu ar pilnvērtīgu informāciju par grunts ģeotehnisko stāvokli un nodrošinātu iespēju pretendentiem sagatavot precīzāku finanšu piedāvājumu. Ģeotehniskās izpētes darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada 2. jūnijam. 


Valdība konceptuāli atbalsta TM ieceri Liepājas cietuma būvniecību sākt gadu ātrāk. (Publicēts: 04.06.2020.).

2020. gada 4. jūnijā Ministru kabineta ārkārtas sēdē uzklausīja un konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā izklāstīta iecere jaunā Liepājas cietuma būvniecību sākt par gadu agrāk nekā bija plānots - nevis 2022., bet gan 2021. gadā.

Skaidrojot šādas rīcības nepieciešamību, tieslietu ministrs Jānis Bordāns akcentēja, ka šis projekts ir tuvu gatavības stadijai, proti, lai sāktu tā īstenošanu, nav nepieciešams veikt daudz papildu darbību. Tāpat ministrs izcēla iespējamās pozitīvās sekas, ko tas atstātu uz Liepājas ekonomiku.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš atzina, ka par Liepājas cietuma būvniecības projektu jau ir bijušas diskusijas, kuru laikā tika panākta politiskā vienošanās.

Finanšu ministrs Jānis Reirs uzsvēra, ka Finanšu ministrija atbalsta Tieslietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu par Liepājas cietuma būvniecības projekta īstenošanu: 

"Ņemot vērā, ka mums ir līdzekļi un ir jāsilda ekonomika, šis ir gatavs projekts, ko varam sākt ātri īstenot. Mums nederēs objekti, kuri būs kaut kad pēc 2025. gada. Šis projekts ir ar vislielāko gatavības pakāpi."

Plašāka informācija šeit.

Izsludināts iepirkums par cietuma būvniecību. (Publicēts: 22.05.2021).

22. maijā Tiesu namu aģentūra ir izsludinājusi atklātu, starptautisku iepirkumu jaunā Liepājas cietuma būvniecības īstenošanai. Aicina kandidātus piedāvājumu iesniegt līdz 2021. gada 16. jūlijam plkst. 11.00. 

Jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota design&build jeb “projektē un būvē” metode, apvienojot vienā iepirkumā izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus, lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

Galvenās prasības iepirkuma kandidātiem – komersants ar vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu vai komersantu apvienība, kurā katram tās dalībniekam ir industriālās drošības sertifikāts. Atsevišķiem būvdarbiem būvdarbu atbildīgais komersants, kuram ir industriālais drošības sertifikāts, var piesaistīt apakšuzņēmēju, kuram nav šāda sertifikāta.

Paziņojums par iepirkumu publicēts elektroniskajā iepirkuma sistēmā un Eiropas Savienības oficiālajā Vēstnesī, lai arī ārvalstu komersantiem būtu pieejama informācija par iepirkumu.

Plašāka informācija šeit.


Noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš starptautiskam iepirkumam par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. (Publicēts: 16.06.2021).

Otrdien, 15. jūnijā, noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš starptautiskam iepirkumam par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. Kopumā Tiesu namu aģentūras izveidotā Būvuzraudzības iepirkuma komisija ir saņēmusi divu pretendentu piedāvājumus.

Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija plāno izskatīt un pieņemt lēmumu par uzvarētāju minētajā iepirkumā līdz 2021. gada 27. jūlijam, līgumu ar uzvarējušo komersantu noslēdzot līdz 2021. gada 10. augustam.

Atklāts konkurss par Liepājas cietuma būvuzraudzību tika izsludināts 2021. gada 26. martā.