Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. Ja resocializācijas rezultātā izdodas reģistrēto noziegumu skaitu samazināt par vienu procentu, tad valstij nebūs jātērē līdzekļi vismaz 432 noziegumu izmeklēšanai un iztiesāšanai, kā arī par šiem noziegumiem notiesāto personu soda izpildei, tai skaitā, brīvības atņemšanas izpildei (brīvības atņemšanas soda izpildes izdevumi 400 personām veido apmēram 6,7 miljonus eiro).

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas. Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Turpretim Igaunija kopš 1991. gada ir sekmīgi īstenojusi ieslodzījuma vietu reformu, slēdzot visus vecā tipa cietumus un to vietā izbūvējot 3 pilnīgi jaunus, starptautiskām prasībām atbilstošus cietumus. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst astoņas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā telpu platība – 51 092 m². Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī personāla drošība. Cietuma kompleksā ietilpst ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā tiks nodrošināta jauna pieeja ieslodzījuma izpildes organizācija, plašas ieslodzīto resocializācijas iespējas, plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī vieta ieslodzīto apmācībām.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkums izsludināts pamatojoties valdības deklarāciju un 2020. gada 4. jūnija Ministru kabineta nolemto attiecībā uz informatīvo ziņojumu “Par Ministru kabineta 2019. gada 13. septembra sēdē noteiktā uzdevuma izpildi”.

Zemāk video: Kas ir mūsdienīgs cietums un kāds ir tā mērķis?

Jaunā Liepājas cietuma teritorijā uzsāk atmežošanas darbus. (Publicēts: 08.11.2021)

Pirmdien, 8. novembrī, jaunā Liepājas cietuma teritorijā tiek uzsākti atmežošanas darbi, lai to sagatavotu jaunā Liepājas cietuma būvniecībai. Atmežošanas darbus bez atlīdzības veic Ogres tehnikuma audzēkņi, kuri mācās mežsaimniecības jomas profesionālās izglītības programmās.

Plašāka informācija.

_____________________________________________________________________________________

Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā ir nepieciešams atrast viskonkurētspējīgāko piedāvājumu. (Publicēts: 02.22.2021)

Otrdien, 2. novembrī, valdība izskatīja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju", kas izstrādāts ar mērķi Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā - konkursa procedūrā ar sarunām panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.

Plašāka informācija.

__________________________________________________________________________________________________________

TM: atklātā konkursā no 37 kandidātiem izraudzīts jaunā Liepājas cietuma projekta vadītājs. (Publicēts: 07.10.2021)

No 37 pretendentiem atklātā konkursā ir izraudzīts jaunā Liepājas cietuma projekta vadītājs. Par piemērotāko ir atzīts Uģis Jurševics, kuram ir ilggadīga pieredze nacionālo projektu vadīšanā.

 “Kā Liepājas cietuma kompleksa būvniecības projekta vadītājs savu pilnvaru ietvaros nodrošināšu projekta realizāciju noteiktajā budžetā, termiņā un atbilstošā kvalitātē. Mans galvenais uzdevums šajā amatā ir panākt publiska pasūtītāja vajadzībām atbilstošas ieslodzījuma vietas infrastruktūras izveidi, ievērojot caurskatāmību procesos un atklātu komunikāciju ar visām projekta realizācijā iesaistītajām pusēm, ” norāda jaunā Liepājas cietuma projekta vadītājs U.Jurševics.

U.Jurševica uzdevums būs kvalitatīvi vadīt jaunā Liepājas cietuma būvniecību, plānot, aktualizēt un kontrolēt projekta aktivitātes un projekta aktivitāšu īstenošanas termiņus atbilstoši projekta plānam, kā arī nodrošināt projekta mērķa un paredzēto rezultātu sniegšanu.

Līdzšinējā darba pieredze U.Jurševicam ir saistīta ar apjomīgu infrastruktūras attīstības projektu vadītāja amatiem vairākās valsts pārvaldes un privātā sektora uzņēmumos. Nozīmīgākie projekti Rīgā - Rakstniecības un Mūzikas muzeja izvietošana Mārstaļu ielā 6, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa jaunbūve Pulka ielā 8, Rīgā, kā arī mācību aprīkojuma modernizācija, ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā un citi projekti. U.Jurševics ir piedalījies dažādos Latvijas Būvinženieru apmācību kursos un projektu vadības apmācību kursos, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci.

Jau ziņots, ka 2021. gada jūnijā SIA "Tiesu namu aģentūra" izsludināja atklātu konkursu, kurā tika meklēts jaunā Liepājas cietuma projekta vadītājs. Kā galvenās prasības amata kandidātiem tika izvirzītas – augstākā izglītība, profesionālās zināšanas un vismaz piecu gadu pieredze projektu vadībā un projektu komandas vadīšanā, kā arī nozīmīgu infrastruktūras objektu ieviešanā.

SIA "Tiesu namu aģentūra" saņēma 37 kandidātu pieteikumus, taču otrajā kārtā par atbilstošiem tika atzīti 2 kandidāti. SIA "Tiesu namu aģentūras" izveidotā konkursa komisija vispiemērotāko atzina šo pretendentu.

Papildu informācija:

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. 

______________________________________________________________________________________

IUB atstāj spēkā konkursa komisijas lēmumu par kandidātu atlasi Liepājas cietuma būvniecībai. (Publicēts: 29.09.2021).

Otrdien, 28. septembrī, Iepirkumu uzraudzības birojs publiskojis pieņemto lēmumu noraidīt itāļu uzņēmuma "Rizzani de Eccher S.p.A" iesniegto sūdzību par SIA "Tiesu namu aģentūra" rīkotā jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu atlases rezultātiem.

Plašāka informācija.

______________________________________________________________________________________

Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā dalību turpinās divi pretendenti. (Publicēts: 13.08.2021).

Tiesu namu aģentūras iepirkuma komisija Liepājas cietuma būvniecības iepirkumam, izskatot trīs kandidātu saņemtos pieteikumus, 12. augustā pieņēmusi lēmumu konkursa procedūru ar sarunām turpināt ar SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB". No turpmākas dalības iepirkumā izslēgts kandidāts Rizzani de Eccher S.p.A., ņemot vērā kandidāta iesniegtā pieteikuma neatbilstību atlases nolikuma kvalifikācijas prasībām.

______________________________________________________________________________________

Parakstīts līgums par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. (Publicēts: 30.07.2021).

Piektdien, 30. jūlijā, Tiesu namu aģentūra parakstīja līgumu ar uzņēmumu SIA "Firma L4" par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanu.

Lai garantētu kvalitatīvu un drošu Liepājas cietuma būvniecību, SIA "Firma L4" uzdevums būs visa Liepājas cietuma būvdarbu laikā un arī būvdarbu garantijas periodā nodrošināt profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Vienlaikus arī jānodrošina pasūtītāja likumīgo interešu pārstāvība būvdarbu laikā. Turklāt SIA "Firma L4" Liepājas cietuma būvuzraudzības ietvaros būs pienākums pārbaudīt būvdarbu secības, kvalitātes un darbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī darba drošības un ugunsdrošības atbilstību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Plašāka informācija.


Iepirkuma komisija sāk vērtēt Liepājas cietuma būvniecības pretendentus. (Publicēts: 16.07.2021).

Piektdien, 16. jūlijā, noslēgusies pieteikšanās Liepājas cietuma būvniecībai, un Tiesu namu aģentūras izveidotā iepirkuma komisija sāks vērtēt trīs saņemtos pieteikumus un to atbilstību iepirkuma nolikumam.

Plašāka informācija.


Liepājas cietuma būvuzraudzību veiks SIA "Firma L4". (Publicēts 14.07.2021.)

Otrdien, 13. jūlijā, Tiesu namu aģentūras izveidotā Liepājas jaunā cietuma kompleksa būvuzraudzības pakalpojuma iepirkuma komisija pabeidza starptautiskā iepirkumā saņemto pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu attiecībā uz Liepājas cietuma būvuzraudzību un pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju konkursā par Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanu.      

Iepirkuma komisija lēma par labu komersantam SIA "Firma L4", jo tika iesniegts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums un tas arī bija atbilstošs visām iepirkuma nolikuma prasībām.

Līgumu ar SIA "Firma L4" Tiesu namu aģentūra plāno parakstīt līdz 2021. gada 10. augustam.

Plašāka informācija.


Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 16. jūlijam. (Publicēts 21.06.2021.) 

Pagarināts Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 16. jūlijam plkst. 11.00, lai palielinātu potenciālo kandidātu skaitu un tālāku konkurenci iepirkumā.

Ņemot vērā iepirkuma nozīmīgumu, izvirzītās prasības un līdz šim izrādīto piegādātāju interesi, Tiesu namu aģentūras iepirkumu komisija ir izvērtējusi nepieciešamību pagarināt sākotnēji noteikto pieteikumu iesniegšanas termiņu.


Pieteikušies pretendenti Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai. (Publicēts 16.06.2021.)

Otrdien, 15. jūnijā, noslēdzās piedāvājumu iesniegšanas termiņš starptautiskam iepirkumam par jaunā Liepājas cietuma būvuzraudzību. Kopumā Tiesu namu aģentūras izveidotā Būvuzraudzības iepirkuma komisija ir saņēmusi divu pretendentu piedāvājumus.

Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija plāno izskatīt un pieņemt lēmumu par uzvarētāju minētajā iepirkumā līdz 2021. gada 27. jūlijam, līgumu ar uzvarējušo komersantu noslēdzot līdz 2021. gada 10. augustam.

Būvuzrauga galvenais uzdevums būs pasūtītāja interesēs pārbaudīt būvdarbu secības, kvalitātes un būvdarbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās prasības iepirkuma pretendentiem Tiesu namu aģentūras Būvuzraudzības iepirkuma komisija izvirzīja - spēkā esošu vismaz trešās kategorijas industriālo drošības sertifikātu, kas apliecina komersantu tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi. Tāpat iepirkuma pretendentiem tika izvirzītas tehniski profesionālās spējas, prasot pretendentu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvobjektu būvuzraudzībā.

Atklāts konkurss par Liepājas cietuma būvuzraudzību tika izsludināts 2021. gada 26. martā.


Ārvalstu uzņēmēji sāk izrādīt interesi par jaunā Liepājas cietuma būvniecības projektu. (Publicēts 09.06.2021.).

Pēc atklātā iepirkuma izsludināšanas par Liepājas cietuma būvniecības iepirkumu interesi sāk izrādīt starptautiskie uzņēmumi. Pagājušajā nedēļā, 3. jūnijā, Tieslietu ministriju apmeklēja Itālijas ģenerāluzņēmuma Rizzani de Eccher pārstāvji, lai iepazītos ar vispārīgo informāciju par Liepājas cietuma būvniecības projektu.  

Lielu, starptautisku uzņēmumu interese par Liepājas cietuma projektu apliecina izvēlētās iepirkumu procedūras kvalitāti un caurspīdīgumu. Mūsu mērķis ir raisīt interesi arī starptautiskos spēlētājos, tādējādi veicinot konkurenci un mazinot tos riskus, kurus šobrīd nes straujais būvmateriālu cenu kāpums gan Latvijā, gan visā pasaulē.” par jaunā cietuma būvniecības projekta gaitu uzsver Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Papildu informācija:

Rizzani de Echer dibināts 1831. gadā un šobrīd ir viens no vadošajiem pasaules būvniecības uzņēmumiem, kurš darbojas 70 pasaules valstīs un ir pabeidzis īstenot ap 300 būvniecības projektu. Uzņēmums darbojas vairākās jomās – vispārējā celtniecība, infrastruktūras attīstība, aprīkojumu ražošana, inženiertehniskie risinājumi tiltiem un viaduktiem, kā arī nekustamo īpašumu attīstība. Rizzani de Echer Latvijā darbojas arī "Rail Baltica" projekta ietvaros.


Pabeigti teritorijas ģeotehniskās izpētes darbi(Publicēts 03.06.2021.).

2021. gada 1. jūnijā ir pabeigta teritorijas ģeotehniskā izpēte līdz 25,1 m dziļumam, lai konkursa procedūras ar sarunām rezultātā atlasītie kandidāti saņemtu detalizētu informāciju par grunts ģeotehniskajiem rādītājiem un savos piedāvājumos piedāvātu racionālus un realizējamus konstruktīvos risinājumus.


Valdība konceptuāli atbalsta TM ieceri Liepājas cietuma būvniecību sākt gadu ātrāk. (Publicēts: 04.06.2020.).

2020. gada 4. jūnijā Ministru kabineta ārkārtas sēdē uzklausīja un konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kurā izklāstīta iecere jaunā Liepājas cietuma būvniecību sākt par gadu agrāk nekā bija plānots - nevis 2022., bet gan 2021. gadā.

Skaidrojot šādas rīcības nepieciešamību, tieslietu ministrs Jānis Bordāns akcentēja, ka šis projekts ir tuvu gatavības stadijai, proti, lai sāktu tā īstenošanu, nav nepieciešams veikt daudz papildu darbību. Tāpat ministrs izcēla iespējamās pozitīvās sekas, ko tas atstātu uz Liepājas ekonomiku.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš atzina, ka par Liepājas cietuma būvniecības projektu jau ir bijušas diskusijas, kuru laikā tika panākta politiskā vienošanās.

Finanšu ministrs Jānis Reirs uzsvēra, ka Finanšu ministrija atbalsta Tieslietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu par Liepājas cietuma būvniecības projekta īstenošanu: 

"Ņemot vērā, ka mums ir līdzekļi un ir jāsilda ekonomika, šis ir gatavs projekts, ko varam sākt ātri īstenot. Mums nederēs objekti, kuri būs kaut kad pēc 2025. gada. Šis projekts ir ar vislielāko gatavības pakāpi."

Plašāka informācija šeit.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā dalību turpinās divi pretendenti. (Publicēts: 13.08.2021).

Tiesu namu aģentūras iepirkuma komisija Liepājas cietuma būvniecības iepirkumam, izskatot trīs kandidātu saņemtos pieteikumus, 12. augustā pieņēmusi lēmumu konkursa procedūru ar sarunām turpināt ar SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB". No turpmākas dalības iepirkumā izslēgts kandidāts Rizzani de Eccher S.p.A., ņemot vērā kandidāta iesniegtā pieteikuma neatbilstību atlases nolikuma kvalifikācijas prasībām.

Noslēdzoties kandidātu pieteikumu izvērtēšanai, atlasītajiem kandidātiem SIA "Citrus Solutions" un AS "UPB" tiek dota iespēja līdz 2021. gada 21. decembrim iesniegt sākotnējos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma otrajā posmā izvirzītajām prasībām. Pēc abu pretendentu sākotnējo piedāvājumu saņemšanas iepirkumu komisija tos izvērtēs, nepieciešamības gadījumā veicot sarunas ar pretendentiem, lai uzlabotu piedāvājumu saturu un vienotos par valstij iespējami izdevīgāku piedāvājumu. Konkursa procedūras ar sarunām uzvarētājs tiks izraudzīts pēc pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas.

Jau ziņots, ka Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā plānots izmantot design&build jeb “projektē un būvē” metodi, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā iepirkumā.

Papildu informācija:

Jaunais Liepājas cietums ir kopējai sabiedrības drošībai nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu, tādējādi radot ietekmi arī uz atkārtotu noziegumu izdarīšanas jeb recidīva rādītāju samazināšanu. Katrs cilvēks, kurš vairs neatgriežas cietumā, ir būtisks ieguvums budžeta izdevumu samazināšanā. Plānotie recidīva krituma rādītāji ļaus valstij pakāpeniski atgūt cietuma būvniecībā ieguldītos līdzekļus, kā arī būtiski uzlabos sabiedrības drošību. Jaunā sistēma ļaus bijušajiem ieslodzītajiem veiksmīgāk atgriezties sabiedrībā un savās ģimenēs, nodrošinās labāku atgriešanos darba vidē un iespēju atstāt pagātnes kļūdas aiz muguras. Jāuzsver arī gaidāmais Liepājas cietuma pozitīvais ekonomiskais efekts uz pilsētu, vietējiem uzņēmējiem un nodarbinātību.

______________________________________________________________________________________________

Iepirkuma komisija sāk vērtēt Liepājas cietuma būvniecības pretendentus. (Publicēts: 16.07.2021).

Piektdien, 16. jūlijā, noslēgusies pieteikšanās Liepājas cietuma būvniecībai, un Tiesu namu aģentūras izveidotā iepirkuma komisija sāks vērtēt trīs saņemtos pieteikumus un to atbilstību iepirkuma nolikumam.

Lai izvairītos no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā un nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tiek prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu, tāpēc jaunā Liepājas cietuma būvdarbu iepirkumā tiks izmantota design&build jeb “projektē un būvē” metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā iepirkumā.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, atlasītajiem kandidātiem tiks dota iespēja iesniegt sākotnējos piedāvājumus. Kandidāti pēc sarunām ar iepirkuma komisiju varēs precizēt piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Tādējādi tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem konkursa dalībniekiem. Pēc visu pretendentu galīgo piedāvājumu saņemšanas iepirkumu komisija tos izvērtēs, vēlāk pasludinot konkursa uzvarētāju.

Galvenā prasība, kuru iepirkuma komisija izvirzīja būvdarbu pretendentiem, ir tehniski profesionālās spējas, prasot kandidātu un to rīcībā esošo speciālistu kvalifikāciju un pieredzi lielu būvniecības projektu īstenošanā. Tāpat komersantam (vai komersantu apvienības katram dalībniekam) jābūt ar vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikātu.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2021. gada 16. jūlijs plkst. 11.00. Jau ziņots, ka Liepājas cietuma būvniecības iepirkums tika izsludināts 2021. gada 22. maijā.

Papildu informācija:

Piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti - SIA "Citrus Solutions"; S.p.A Rizzani de Eccher; AS "UPB".