This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

2015. gada 10.­–12. jūnijā Jūrmalā, viesnīcā „Baltic Beach Hotel” notiks Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” (Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691) noslēguma konference.

Konferenci atklās tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Konferences ietvaros tiks prezentēts projektā izstrādātais pētījums „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm”, kā arī rekomendācijas un vadlīnijas „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana”. Pētījumu un vadlīnijas izstrādāja zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs sadarbībā ar Tieslietu ministrijas un Projekta ārvalstu partneru ekspertiem.

Pasākuma laikā notiks lekcijas par Eiropas Savienības (ES) Tiesas un prejudiciālā nolēmumu procedūrām, tostarp nacionālo tiesu lomu ES tiesību piemērošanā, kā arī ES Tiesas judikatūru civiltiesību jomā un tās attīstības tendencēm. Konferences laikā Apvienotās Karalistes un Ungārijas pārstāvji dalīsies ar pieredzi pārrobežu tiesiskās sadarbības civiltiesībās jomā.

Kā lektori konferencē piedalīsies tieslietu nozares eksperti no Latvijas, Ungārijas un Apvienotās Karalistes: Aleksandra Melesko, Rīgas Juridiskās augstskolas lektore, Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultante Latvijas Prezidentūras jautājumos, bijusī ES Tiesas tiesneša Konrāda Šīmana juridiskā palīdze, Eiropas Tiesību akadēmijas un Eiropas Publiskās administrācijas institūta vieslektore; Guntars Precinieks, Zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors; Ildikó Németh, Ungārijas Valsts pārvaldes un tieslietu ministrijas juriskonsults un Barbara Fontaine, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Anglijas un Velsas Augstās tiesas Karalienes tiesas nodaļas jaunāko tiesnešu priekšsēdētāja.

Konferencē piedalīsies projekta sadarbības partneru delegācijas no Ungārijas valsts pārvaldes un Tieslietu ministrijas, Ungārijas Tieslietu biroja, Apvienotās Karalistes Tieslietu ministrijas un Austrijas Federālo Tieslietu ministrijas, kā arī Latvijas Tieslietu ministrijas  pārstāvji, tiesneši no vispārējās jurisdikcijas tiesām, administratīvajām tiesām un Augstākās tiesas, Zvērinātu Advokātu padomes, Saeimas Eiropas lietu komisijas, Juridiskās palīdzības administrācijas, Latvijas Universitātes, Maksātnespējas administrācijas, Zvērinātu Notāru padomes, Zvērinātu Tiesu izpildītāju padomes, Tiesnešu mācību centra un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas.

Projekta īstenošana tika uzsāka 2014.gada 1.martā. Projekta mērķis ir novērst šķēršļus ES civiltiesību jomā, analizējot ES tiesību aktu piemērošanu civiltiesību jomā nacionālajā līmenī, kā arī veicinot ES Tiesas judikatūras atbilstīgu piemērošanu nacionālo tiesu spriedumos un tiesību aktu izstrādē. Projekta īstenošana noslēgsies 2015.gada 31.augustā.

Pievienotie dokumenti