Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  „Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma –  PROGRESS” ir finanšu instruments, ar kura palīdzību tiek atbalstīta Eiropas Savienības politikas īstenošana un koordinācija sekojošās jomās: nodarbinātība; sociālā iekļautība un…
  Projekta Nr.  2008/1.1./12 Projekta īstenošanas laiks: 2010. gada maijs – 2010. gada jūnijs Projekta finansējums: EUR 170 947 (75% Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums, 25% valsts budžeta līdzfinansējums) …
  Līguma Nr.  VS/2007/0476 Projekta īstenošanas laiks: 2007. gada 1. oktobris – 2008. gada 31. novembris Projekta finansējums: EUR 168 042 (80% Eiropas Komisijas finansējums, 20% valsts budžeta līdzfinansējums) Sadarbības…
  Līgums Nr. VS/2008/0514 Projekta īstenošanas laiks: 2008. gada 1. decembris – 2009. gada 30. novembris Projekta finansējums: EUR 295 656 (80% Eiropas Komisijas finansējums, 20% valsts budžeta līdzfinansējums) Sadarbības partneri: …
  Projekta Nr. 2007/4.1.1./8 Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada augusts – 2009. gada decembris Projekta finansējums: EUR 170 945 (75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums, 25% valsts budžeta līdzfinansējums) …
  Projekta Nr. 2007/1.2./7 Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada augusts – 2009. gada decembris Projekta finansējums: EUR 129 706 (75% Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums, 25% valsts budžeta…
  Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstu centienus īstenot integrācijas pasākumus, dodot iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem no dažādām kultūrām, reliģijām un ar dažādu etnisko…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.12.2014.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķis ir veicināt sociālās un ekonomiskās kohēzijas pastiprināšanos, samazinot reģionālās atšķirības, sniedzot palīdzību reģionālās ekonomikas attīstībai un strukturālai pielīdzināšanai, ieskaitot panīkušo rūpniecisko…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķus, uzdevumus un rīcības virzienus nosaka 2011. gada 5.jūlijā Ministru kabineta apstiprinātais attīstības sadarbības politikas plānošanas dokuments „Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes laika posmam…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Vienošanās Nr. PA-GRO-491 Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada augusts – 2013. gada decembris Projekta finansējums: EUR 6235 (70 % Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums, 30 % budžeta…